– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Spørgsmål om Fysik

    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

Hvordan definerer du begrebet energi?

10. december 2013

Vi bruger tit ordet 'energi' i vores hverdag. Men for mig står det ikke klart hvad ordet energi egentlig dækker over. Hvordan definerer du begrebet energi, Malte?

Læs mere

Kuldioxid i menneskets udånding

19. november 2013

Er det ikke Co2 vi selv udånder? og er vi med 6 milliarder ikke et stort tilskud til drivhuseffekten?
 

Læs mere

Dråbemodellen i forhold til emnet atombomben

16. november 2013

Jeg går på STX, og har fysik på A niveau. Jeg har valgt at skrive SRP i fysik/historie omkring emnet atombomben. Jeg har tidligere arbejdet med Manhattan Projektet, men der er visse begrænsninger for...

Læs mere

Eksplosioner og detonationer

11. november 2013

En eksplosion aftager over tid, men hvordan beregner man den tid en eksplosion er accelererende, og hvordan beregner man denne tid, hvis eksplosionen sker i rummet?

Læs mere

Hvordan er Higgs Boson ansvarlig for at give stof masse?

11. november 2013

Hvordan er Higgs Boson ansvarlig for at give stof masse, og hvad er masse?
 

Læs mere

Bortskaffelse af atomaffald

11. november 2013

Jeg har gjort mig nogle tanker angående atomaffald. En måde at afskaffe radioaktivt affald, kunne være at lade det radioaktive affald udligne sig med noget antistof.

Læs mere

Centripetalkraft

09. november 2013

Mit spørgsmål omhandler de fysiske krafter, der træder i kraft når et tog kører i en kurve. Jeg kan forstå, at man hæver den yderste skinne, for at udligne centripetalkraften.

Læs mere

Symmetrisk tvillingeparadoks

25. september 2013

Tvillinger i hver sit rumskib, startende ude i rummet, rejser i modsat retning, hver især accelererende op til 4/5 af lysets hastighed, fortsættende derefter i inertialbevægelse i længere tid...

Læs mere

En masse spørgsmål om magneter

20. august 2013

Jeg er meget optaget af magneter, og har nogle spørgsmål i den retning: Hvad er 1 Tesla i gram eller kilo? Kan en magnet løfte det samme som den kan frastøde? Kan et magnetfelt påvirkes af lyd?

Læs mere

Det absolutte nulpunkt og Heisenbergs usikkerhedsprincip

20. august 2013

Ved det absolutte nulpunkt er der ingen bevægelse, men hvordan kan dette hænge sammen med Heisenbergs usikkerhedsprincip, da man jo i teorien både kan bestemme elektronernes fart og position...

Læs mere

    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13