– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Spørg om fysik > ? om Fysik > ? om Energi, Varme og ...


Gaslove

24. februar 2018

Jeg vil gerne vide hvor meget forskellige gasser udvider sig fra f.eks. atm. tryk, til 500 mbar absolut tryk. Hvad skal der tages højde for ved udregning af dette? Og er der forskel mellem hvor meget gasserne udvider sig (f.eks. N2, CO2, O2)?

Læs mere

Udfordringer ved vedvarende energi

29. januar 2018

Jeg har tænkt over hvorfor alle vores energikilder ikke er vedvarende energikilder, og hvad ulemperne og fordelene er ved dem? Hvordan kan det være så svært at lave den vedvarende energi fremfor energi med de fossile brandstoffer?

Læs mere

Bruger et tomt køleskab mere energi end et fuldt?

26. april 2017

Forestil dig et tomt køleskab, der er på 5 grader. Så putter man en kølevare ind i køleskabet, der også er 5 grader. Vil køleskabet bruge mere strøm i længden, end hvis der ikke var noget deri?

Læs mere

Termokaffes afkøling

14. november 2016

Her i huset har vi en diskussion omkring brugen af vores termokande J.

Min hustru mener, at man med fordel kan ”forvarme” termokanden ved at hælde varmt vand i den, og hælde det varme vand ud lige inden man hælder varm nybrygget kaffe i termokanden. Jeg mener at ”forvarmningen” ikke har nogen effekt.

Læs mere

Dyner og termisk isolering

14. november 2016

Hvilken rækkefølge af dynerne er bedst i forhold til at holde bedst muligt på varmen? Vi har 2 dyner, den ene er tykkere end den anden. Min kæreste mener, at det er ligegyldigt om man ligger med den gode dyne nederst på sig, og den dårlige dyne ovenpå, eller om man...

Læs mere

Vanddamp og luftfugtighed

02. oktober 2016

Den atmosfæriske luft tillægges en form for 'bæreevne' af vanddamp, som er afhængig af luftens temperatur. Når luften er varm kan den indeholde mere vand, end hvis den er kold. Dette forklarer så sky-, tåge- og dugdannelse.

Hvad er den helt korrekte forklaring her? Og hvordan beregnes dugpunktet og relativ fugtighedsprocent?

Læs mere

Hvordan måler man det absolutte nulpunkt.....og afstanden til stjernerne?

29. november 2015

Jeg er af mine kursister blevet spurgt om, hvordan man måler de ekstremt lave temperaturer, som blandt andet findes i rummet. -273 grader, som er det absolutte nulpunkt, hvordan måler man det?

Læs mere

Hvordan separerer man Deuterium?

05. juni 2015

Hvordan separerer man Deuterium?Som jeg har forstået indholder alt vand en procentdel Deuterium. Men hvordan separerer man Deuterium? Da Deuterium har større vægtfylde end almindeligt vand, burde det vel kunne separeres med centrifuger.

Læs mere

Varmeafgivelse og farve

02. juni 2015

Er en sort køler mere effektiv end eksempelvis en ufarvet aluminiumskøler? Der er jo noget om, at sort bedre optager varme, men virker det så også den anden vej, at det bedre afgiver varme?

Læs mere

Dieselmotoren

22. september 2014

Jeg vil gerne spørge om den atmosfæriske luft, der komprimeres i dieselmotoren og ved indsugningen har en temperatur på 15 til 25 grader, kan opnå så høj en temperatur, så molekyletætheden bliver...

Læs mere

Bilsikkerhed for børn

07. september 2014

Jeg har været igang med, at læse om vægtforøgelse ved kollisioner, da jeg er igang med et indlæg om, hvor meget selerne i autostole skal kunne holde til, og hvorfor det er vigtigt, at man strammer dem 100%

Læs mere

Opvarmning af mad i mikrobølgeovn

23. juli 2014

Opvarmning af mad i mikrobølgeovnJeg varmer tit min mad og drikke i mikrobølgeovnen, og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål, som jeg har funderet over på det sidste.

Læs mere

Er vores astronomiske verdensbillede korrekt?

17. juni 2014

Er vores astronomiske verdensbillede korrekt?Jeg vil gerne vide, hvad der er af ting der taler for, at det nuværende verdensbillede er ugyldigt. Hvilket ting kan det nuværende verdensbillede ikke forklare?

Læs mere

Resonans, Big Bang og Fotonenergier

16. juni 2014

Resonans, Big Bang og FotonenergierHvad er resonans og resonansfrekvens? I hvilken forstand er urstoffets sammensætning en af de 4 søjler, der understøtter Big Bang teorien? Hvad er en fotons energi i forbindelse med Bohrs atommodel?

Læs mere

Fjerninfrarød varmepåklædning - er den skadelig?

12. juni 2014

Far Infra Red (FIR), som er varme integrerede i varme-veste. Er disse skadelige, og er der grænser for hvor lang tid man bør være udsat for FIR?

Læs mere

Er Thorium-reaktorer den rigtige løsning?

26. april 2014

Er Thorium reaktorer den rigtige løsning?Thorium reaktorer kunne være løsningen på fremtidens bæredygtige energibehov, men hvorfor er Thorium reaktorer ikke noget man snakker om i dansk eller europæisk energipolitik?

Læs mere

Er en infrarød sauna farlig?

16. marts 2014

Er en infrarød sauna farlig?Vi har købt en infrarød sauna, og bliver lige pludselig nervøse på, om vi kan være helt sikre på, at den er indstillet med de rigtige infrarøde bølger, så vi ikke sidder i mikrobølger.

Læs mere

Fortegn i termodynamiske processer

06. marts 2014

Fortegn i termodynamiske processerHvis der er et stempel i en cylinder, og man trykker stemplet hurtigt ned, hvad vil fortegnet for hhv. varme og arbejde være? Eller hvis man holder stemplet nede, hvilke fortegn vil varme og arbejde...

Læs mere

Potentiel energi

16. februar 2014

Potentiel energiKan det passe, at det eneste der er fælles for alle typer fysiske kræfer er potentiel bevægelse (potentiel energi)? Og hvis en sådan tanke er korrekt, hvilke konsekvenser vil den få for vores opfattelse af gravitation.

Læs mere

Carbondioxid (kultveilte) i sodavand (og øl)

10. februar 2014

Carbondioxid (kultveilte) i sodavand (og øl)Hvis man ryster en sodavand så brusen går af, vil der så stadig findes kulsyre/kuldioxid i sodavanden, når den ikke længere har brus - eller forsvinder den helt som "ingrediens"?

Læs mere

Bestråling af hud med infrarød stråling

03. februar 2014

Bestråling af hud med infrarød strålingJeg og en kollega sidder og ”nørder” lidt i bygningsreglementet, og er slået noget ud af kurs, hvorfor vi godt kunne tænke os lidt hjælp til et spørgsmål.

Læs mere

Hvordan definerer du begrebet energi?

10. december 2013

Vi bruger tit ordet 'energi' i vores hverdag. Men for mig står det ikke klart hvad ordet energi egentlig dækker over. Hvordan definerer du begrebet energi, Malte?

Læs mere

Kuldioxid i menneskets udånding

19. november 2013

Er det ikke Co2 vi selv udånder? og er vi med 6 milliarder ikke et stort tilskud til drivhuseffekten?
 

Læs mere

Det absolutte nulpunkt og Heisenbergs usikkerhedsprincip

20. august 2013

Ved det absolutte nulpunkt er der ingen bevægelse, men hvordan kan dette hænge sammen med Heisenbergs usikkerhedsprincip, da man jo i teorien både kan bestemme elektronernes fart og position...

Læs mere

Lys og farver

27. juli 2013

Når f.eks. Et grønt blad er grønt, så er det fordi bladet absorberer de andre farver og reflekterer den grønne farve. Hvis jeg har forstået det rigtigt, absorberes de andre farvers bølgelængder...

Læs mere

Bølgeegenskaber for partikler

20. juli 2013

Er en partikel, foton osv. ikke en ladning, der fra sit centrum udbreder en energistråling målelig så langt det er muligt i en uendelighed?
 

Læs mere

Hvordan ændrer vakuum koge- og frysepunktet?

31. marts 2013

Ved vakuum ændres kogepunktet for vand. Ændres frysepunktet også? Og hvad sker der i en plantecelle og spalteåbning (stomata), når man vakuum køler plantemateriale?

Læs mere

Antirefleksbehandling af solcellepaneler

26. marts 2013

Hvordan virker Anti-refleksion belægninger på solceller? Og hvilken betydning har belægningen?
  

Læs mere

Hvordan fungerer et induktionskomfur?

13. februar 2013

Hvordan fungerer et induktionskomfur?Et induktionskomfur - kan du kort forklare hvordan det varmer, og om det er en fordel fremfor et glaskeramisk komfur.
 

Læs mere

Hvad er atomkraft?

03. februar 2013

Hvad er atomkraft?Hvad er atomkraft? Hvad er atombomber? Og hvilke konsekvenser kan de have? Hvorfor skal der være atomkraft? Eller hvorfor ikke?
 

Læs mere

Noget om at holde på varmen?

08. januar 2013

Absorberer solens stråler forskelligt alt efter hvordan overfladens egenskaber, f.eks. farve, er? Hvad bliver hurtigst afkølet - en tallerken eller en kop suppe? Og hvorfor?

Læs mere

Kan en superleder bruges som batteri?

12. november 2012

Kan en superleder bruges som batteri, og vil det være muligt at opbevare energi ud tab, ved at "fylde" overskudsstrøm fra f.eks. vindenergi ind i et "superlederbatteri"?

Læs mere

Hvor kommer el fra?

22. september 2012

Hvor kommer el fra? Altså, når man tænder på stikkontakten, og der kommer lys, hvor kommer det lys så fra? Tilbage i 1880 tallet var der jo ikke DONG-energi fx.

Læs mere

Hvordan opstår fotoner?

29. august 2012

Når en gassky trækker sig sammen, udsendes stråling i form af fotoner, hvordan opstår disse fotoner? Jeg tænker specifikt på en sky af neutrale brint-molekyler...

Læs mere

Kan gasser være farvede?

09. august 2012

Findes der nogle stoffer, der er synlige for det menneskelige øje når de er i gasform, eller er der for langt mellem molekylerne? Jeg mener her i lyset fra en normal lyskilde som...

Læs mere

Hvornår begynder udvikling af varme under kompression?

11. juli 2012

Hvornår begynder udvikling af varme under kompression?Gasser og stoffer udvikler som bekendt varme under kompression, men hvornår begynder udviklingen af varme? Er det først når molekylerne begynder at kollidere?

Læs mere

Hvad er forskellen på fotovoltaisk- og fotoelektrisk effekt?

10. juli 2012

Hvad er forskellen på fotovoltaisk- og fotoelektrisk effekt?Hvori ligger forskellen helt præcist mellem fotovoltaisk effekt og fotoelektrisk effekt? De er direkte relateret til hinanden, men det er to forskellige processer, så vidt jeg har forstået.

Læs mere

Kan man udregne friktion?

13. juni 2012

Kan man udregne friktion? Hvis der er et absolut nulpunkt, er der så også en maksimal temperatur? Er det muligt at rejse i tid, hvis man tænker på strengfysik?

Læs mere

Hvordan påvirker salt temperaturen?

22. april 2012

Når jeg laver en kuldeblanding med fint salt sne udefra, hvor temperaturen er bare et par graders frost, kan temperaturen komme ned på ca -20 grader.

Læs mere

Solens energikilde

17. april 2012

Hvordan kan solen brænde når der ikke er noget ilt på solen, og der er jo ikke noget ilt i rummet?
 

Læs mere

Reflekterer hvide overflader varme?

10. april 2012

Jeg ved, at hvide overflader reflekterer lyset, men gør det sig også gældende i forhold til varmestråling? Hvad ville effekten være hvis man havde en hel væg...

Læs mere

Hvordan fungerer jordvarme?

24. februar 2012

Jeg kan ikke helt forstå, hvordan jordvarme fungerer. Hvordan kan de få grader under jorden opvarme et hus til omkring 20 grader celsius?

Læs mere

Vands fasediagram

20. februar 2012

I hvilken fase, væske eller gas, er et stof i området over dets kritiske punkt, og hvordan forløber faseovergangen af en proces?

Læs mere

Er det korrekt, at vekselstrøm taber mere energi end jævnstrøm?

27. januar 2012

Er det korrekt, at vekselstrøm taber mere energi end jævnstrøm?Jeg har ladet mig fortælle, at vekselstrøm "vandt" over jævnstrøm i elforsynings-ledningerne, fordi de husstande der boede længst væk fra et jævnstrøms elværk, nærmest ingen strøm fik leveret.

Læs mere

Er densiteten af ilt mindre ved høj luftfugtighed?

21. januar 2012

Når luften fugtes øges trykket af vand i luften. Hvad sker med volumenet og det samlede tryk af de andre gasser ilt m.m.? Kan man tale om at densiteten af ilt er blevet mindre?

Læs mere

Fission, atomkraft

14. december 2011

Fission, atomkraftEr det kun ved fissile atomer (235U, 235Uran, 233Uran, 239Pu, 240Pu, 241Pu) , der kan ske fission eller kan der f.eks. også ske fisson ved neutron bestråling af 238U

Læs mere

Køles en vandkølet dieselmotor bedst i tør eller fugtig varm luft?

14. december 2011

Køles en vandkølet dieselmotor bedst i tør eller fugtig varm luft?Umiddelbart hælder jeg til den opfattelse, at tør varm luft køler bedst, men det er kun ud fra den opfattelse, som jeg selv har ved at opholde mig i de to forskellige klimaer.

Læs mere

Brownske bevægelser

12. december 2011

Brownske bevægelserI en fysiktime for omkring 60 år siden, fortalte vores fysiklærer noget om atomer, molekyler og lignende. Han hentede et almindeligt mikroskop, og blæste lidt piberøg ned foran objektivet...

Læs mere

Mættet vanddamp - hvorfor er det ikke en ideal gas?

17. november 2011

Mættet vanddamp - hvorfor er det ikke en ideal gas?Hvorfor er det ikke en ideal gas? Hvordan skal man forstå denne tekst "alveoleluften er mættet med vanddamp, hvis tryk kun afhænger af temperaturen...

Læs mere

En påstand omkring evighedsmaskiner

14. november 2011

En påstand omkring evighedsmaskinerMin påstand er, at evighedsmaskiner er mulige. Jeg er dybt seriøs, og jeg ved godt, at enhver fysiker med respekt for sig selv vil være dybt skeptisk over for mine argumenter.

Læs mere

Ændrer tryk atmosfærisk luft?

05. september 2011

Ændrer tryk atmosfærisk luft?Et spørgsmål jeg tit har grublet over. Det drejer sig om almindelig atmosfærisk luft. Kan den ændre tilstandsform, og blive til væske, hvis trykket er højt nok, og hvis ja, hvilket tryk i bar vil det kræve?

Læs mere

Verdens kraftigste atom-prøve sprængning

23. august 2011

Verdens kraftigste atom-prøve sprængningVerdens kraftigste atom-prøve sprængning, (tsar bomba) nåede op på 282 decibel ved ground zero. Hvor mange decibel var lyd-niveauet ved en afstand af 500 km?

Læs mere

Hvorfor man ikke får alvorlige forbrændinger

06. august 2011

Hvorfor man ikke får alvorlige forbrændingerHvorfor får man ikke alvorlige forbrændinger i hånden, når man rører ved en pære i en lampe, når glødetråden har en temperatur på mange tusinde grader?

Læs mere

Hvordan opstår og udvikler brand sig i et vægtløst rum?

07. juli 2011

Hvordan opstår og udvikler brand sig i et vægtløst rum?Vi sidder og kigger på StarTrek Next Generation, hvor de arbejder med flammekastere og ilden udvikler sig og vi undrer os over, hvordan mon ilden i virkeligheden opfører sig i et vægtløst rum.

Læs mere

Hvad er temperaturen ved proton-proton kollisioner?

04. juli 2011

Hvad er temperaturen ved proton-proton kollisioner?Hvad er temperaturen ved proton-proton kollisioner i LHC? Er temperaturen den samme, mindre, eller højere, end når det bare er enkelte protoner der kolliderer?

Læs mere

Hvordan dannnes dråber på en kold flaske?

13. juni 2011

Hvordan dannnes dråber på en kold flaske?Hvordan dannes dråber i stuetemperatur på en sodavandsflaske som har været nedkølet?
 

Læs mere

Produktion af kuldioxid, CO2

05. april 2011

Produktion af kuldioxid, CO2Jeg har længe gået med et par tanker og spørgsmål, efter at have set et program på National Geographic Channel, hvor de laver metangas ud af gylle. De brugte metangassen til en korntørrer...

Læs mere

Saunafysik og varme

04. april 2011

Saunafysik og varmeAlle kender, at man i en sauna hælder vand på de varme sten, og dermed føles det varmere, men bliver det varmere i saunaen når man hælder vand på stenene, eller føles det bare sådan?

Læs mere

Hvad betyder fusion?

11. februar 2011

Jeg har et spørgsmål til brevkassen - hvad betyder en fusion? 

 

Læs mere

Hvilke gasser består atmosfæren af?

23. januar 2011

GasserVi har forstået, at atmosfærisk luft består af forskellige molekyler (af fx. gasarter) der bevæger sig rundt mellem hinanden. Men hvad er det de bevæger sig rundt i?

Læs mere

Temperaturstråling

25. november 2010

TemperaturstrålingHvis man forestiller sig, at man (velsagtens med en stærkt nedkølet detektor)  (f.eks. 1 liter) atmosfærisk luft, hvordan ville spektret så se ud ved 20 grader celsius?

Læs mere

Gasser og tyngdekraft

29. august 2010

Gasser og tyngdekraftHvorfor er de lette gasarter øjensynlig ikke påvirket af gravitation? Hvis der findes lekture om samme emne på nettet, vil jeg være glad for nogle links.

Læs mere

Solceller

10. juli 2010

Jeg forstår ikke hvorfor flere solceller i en serie giver samme strømstyrke som en solcelle. Bliver der ikke sendt nye ladninger afsted i hver solcelle når lyset rammer cellen?

Læs mere

Varmeisolation med flerlags strålingsskærme

18. februar 2010

Varmeisolation med aluminiumsfolierDet er jo kendt at en aluminiumsfolie kan reflektere ca 97% varmestråling, men vi oplever i praksis at alufolie virker bedre som varmeisolering end termodynamikkens love forudsiger.

Læs mere

Luftfugtighed under frysepunktet

11. januar 2010

Luftfugtighed under frysepunktetPå DMI hjemmeside kan vi se at temperaturen er -3,5 grader celsius og rel fugtighed er 75%. Hvordan kan man måle den relative eller abs. fugtighed i luften når dele af vandet er bundet som is...

Læs mere

Vand fra flydende til fast form

28. november 2009

Vand fra flydende til fast formJeg så som barn en dokumentar om nogle polarforskere. De gik udenfor for at demonstrere hvor ekstrem kulden var, ved at kaste et glas vand op i luften, der straks frøs til is/krystalliserede...

Læs mere

Et sort legemes stråling

04. november 2009

Sortlegeme strålingTak for de mange informative svar, her er endnu et om varmestråling: Hvorfor falder temperaturen på et "sort-legeme" hurtigere end den omgivene lufts temperetur?

Læs mere

Det absolutte nulpunkt

28. oktober 2009

Det absolutte nulpunkt Er det sandt, at al bevægelse stopper ved det absolutte nulpunkt? Hvis ja, gælder det da også elektronernes bevægelse omkring kernen samt elektronernes spin?

Læs mere

Kalk på varmelegeme

27. oktober 2009

Kalk på varmelegemeRundt om på nettet og i aviser ser man en bunke reklamer for produkter, der kan afhjælpe en med kalkproblemer i vaskemaskiner osv. Og de fleste fortæller om hvor mange penge man vil spare...

Læs mere

Fission, fusion og transuraner

19. oktober 2009

Fission og transuranerJeg vil spørge om den process som hedder FISSION. Er det den proces som bruges ved opdagelse af nye grundstoffer som til eks nr 115 Uup Ununpentium 2003...

Læs mere

Hvad er luft?

23. september 2009

Læs spørgsmål og svar: LUFTVi er en flok "Lufttosser" (voksne mænd der skyder med luftgevær) der diskuterer hvad luft er - alle ved jo at luft er det vi indånder! Men nu er jeg kommet til at påstå at "luft" er en tilstand?

Læs mere

Danskvand med brus

27. august 2009

Læs spørgsmål og svar: Danskvand med brusDer går en teori i familien om, at en danskvand bedre "holder på bruset (=kulsyren)", hvis man presser flasken sammen inden man skruer låget på, så der kun er meget lidt luft over væsken.

Læs mere

Tørring af tøj og hvorfor blæser det ikke ved jordens bevægelse

07. februar 2009

Læs spørgsmål og svar: Tørring af tøj og hvorfor blæser det ikke ved jordens bevægelseHvorfor går det hurtigere at tørre tøj i frostvejr, når molekyler jo bevæger sig hurtigere når det er varmt? Er det fordi luften så ikke samtidig er fugtig?

Læs mere

Forbrændingstemperatur

07. januar 2009

Læs spørgsmål og svar: ForbrændingstemperaturI disse juletider anvendes mange stearinlys og madolie omkring nytår. Hvornår smelter stearin, og overgår til brandbare væsker, og hvornår bryder stearin i brand?

Læs mere

Afkøling af sovs

18. december 2008

Læs spørgsmål og svar: Afkøling af sovsJeg har i forbindelse med mit arbejde set en "Maskine" der kan køle sovs med vacuum. Hvad er den mindste temperatur som maskinen kan opnå, når vacuum'et er fjernet?

Læs mere

Børn og varmestråling fra radiatorer

11. december 2008

Læs spørgsmål og svar: Varmestråling fra radiatorerEr der fornuftige negative konsekvenser ved at lade et spædbarn have sin vugge stående mellem 2 radiatorer, hvor der er en meters mellemrum.

Læs mere

Hvordan overføres varme (rumopvarmning)

22. november 2008

Læs spørgsmål og svar: Hvordan overføres varme, rumopvarmningHvorledes overføres varme? Hvordan kommer varme fra metal over i luft, eksempelvis i en almindelig radiator? Varme er i virkeligheden udtryk for, hvor hurtigt stoffets molekyler...

Læs mere

Superisolation

20. november 2008

Læs spørgsmål og svar: SuperisolationJeg talte med en kollega for noget tid siden om termodynamik, hvor vi var enige om, at en gang imellem er termodynamikken utilstrækkelig til at forklare visse observationer.

Læs mere

Flammer

20. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: FlammerI min undervisning gennemgik jeg lysudsendelsen fra glødepærer og stjerner og andre varme elementer. Jeg nævnte, at jo mere blår lyset var, desto varmere var det. Jeg fik så det gode spørgsmål...

Læs mere

Temperatur og Elementarpartikler

24. juni 2008

Hvad er temperaturen i tomrum? jeg regner med at den må være det samme som temperaturen ved det absolute nulpunkt, eftersom der jo ikke er noget der bevæger sig og skaber energi.

Læs mere

Sodavand og trykket i flasken

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Sodavand og trykket i flaskenLige et kort spørgsmål. Når der er kapsel på en øl/sodavand og man ryster den, stiger trykket så inde i flasken? over eller/og i væsken?   

Læs mere

Fasediagram for luft

24. juni 2008

Vi er i gang med vores studieretningsprojekt, og udvikler derfor en ide. Vi søger et fasediagram over atmosfærisk luft. Er det noget du kan hjælpe os med? - eller eventuelt viderestille os, til en der kan.

Læs mere