– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Spørg om fysik > ? om Fysik > ? om Elektromagnetiske...


Hvordan måler man det absolutte nulpunkt.....og afstanden til stjernerne?

29. november 2015

Jeg er af mine kursister blevet spurgt om, hvordan man måler de ekstremt lave temperaturer, som blandt andet findes i rummet. -273 grader, som er det absolutte nulpunkt, hvordan måler man det?

Læs mere

To gode spørgsmål: Annihilation af atomet

03. september 2015

Hvorfor smelter elektronen ikke sammen med protonen? Protonen har en positiv ladning og elektronen har en negativ ladning, man skulle tro at de ville "smelte sammen" og dermed neutralisere hinanden

Læs mere

Fotoner i cirkelbevægelse

01. september 2015

Hvis en samling fotoner tænkes at rotere i en cirkel, vil deres impuls så bevirke, at de får et forøget strålingstryk, selvom lysets hastighed er konstant. Og hvis den cirkel, de roterer i, er mindre, vil det forøge...

Læs mere

Kan lysbølger slukke lysbølger?

01. marts 2015

Kan lysbølger slukke lysbølger?Kan lys-bølger udslukke hinanden ligesom lyd-bølger kan? Hvis ikke de kan, hvorfor så ikke?
 

Læs mere

Entanglede fotoner

09. februar 2015

Når nu entanglement virker øjeblikkeligt, uanset afstand, virker ovennævnte informationsoverførsel da ligeledes øjeblikkeligt (og altså hurtigere end lysets hastighed?)

Læs mere

Bevægelse hurtigere end lyset ?

29. januar 2015

Hvis man forestiller sig, at man har en lang stang fra Solen, og ned til 1 meter fra jordoverfladen, og man så giver denne stang et skub; vil der så gå godt 8 minutter inden den bevæger sig i den anden ende?

Læs mere

Ioniserende stråling og Bohr modellen

05. september 2014

Ioniserende stråling og Bohr modellenMen hvor mange energitilstande er mulige - f.eks. i et hydrogenatom? Er ioniseringsenergien en grænseværdi således at alle fotoner med en bølgelængde kortere end den "første ioniseringsenergi" ioniserende?

Læs mere

Resonans, Big Bang og Fotonenergier

16. juni 2014

Resonans, Big Bang og FotonenergierHvad er resonans og resonansfrekvens? I hvilken forstand er urstoffets sammensætning en af de 4 søjler, der understøtter Big Bang teorien? Hvad er en fotons energi i forbindelse med Bohrs atommodel?

Læs mere

Fjerninfrarød varmepåklædning - er den skadelig?

12. juni 2014

Far Infra Red (FIR), som er varme integrerede i varme-veste. Er disse skadelige, og er der grænser for hvor lang tid man bør være udsat for FIR?

Læs mere

Hvorfor udbreder lys sig i fremadrettede linjer?

11. april 2014

Hvorfor udbreder lys sig i fremadrettede linjer?Mit spørgsmål angår lysets udbredelse: Hvorfor udbreder lys sig i fremadrettede linjer - f.eks væk fra personen, der holder lommelygten - og ikke i et felt hele vejen rundt om ?

Læs mere

Hvordan ses svingninger i atomer?

21. februar 2014

Hvordan ses svingninger i atomer?Hvordan ses svingninger i atomer, og hvordan tælles antallet? Er det i et STM mikroskop? Et sekund er f.eks. antallet af svingninger i et cæsium atom. Er det konstant under alle forhold?

Læs mere

Kan man se lyd eller høre lys?

12. februar 2014

Kan man se lyd eller høre lys?Jeg kender til bølgers egenskaber, så mit spørgsmål er, om man kan manipulere med f.eks. frekvens, så det bliver muligt for mennesket at enten se lyd eller høre lys. 

Læs mere

Lys og farver

27. juli 2013

Når f.eks. Et grønt blad er grønt, så er det fordi bladet absorberer de andre farver og reflekterer den grønne farve. Hvis jeg har forstået det rigtigt, absorberes de andre farvers bølgelængder...

Læs mere

Bølgeegenskaber for partikler

20. juli 2013

Er en partikel, foton osv. ikke en ladning, der fra sit centrum udbreder en energistråling målelig så langt det er muligt i en uendelighed?
 

Læs mere

Antirefleksbehandling af solcellepaneler

26. marts 2013

Hvordan virker Anti-refleksion belægninger på solceller? Og hvilken betydning har belægningen?
  

Læs mere

Beta henfald og antineutrinoer

06. januar 2013

Jeg kan godt forstå, at neutrinoer er en del af den energi der bliver udgivet ved henfald i en beta-kerne, og som gør, at de to dele - datterkernen og den nydannede elektron...

Læs mere

Hulkamera og lup - Ren magi

10. oktober 2012

Jeg har i natur/ teknikundervisningen prøvet at lave en hul-lup ved hjælp af en lille stykke stanniol med et meget lille hul i. Ren magi for mig, men hvad er det der sker?

Læs mere

Dobbeltspalte eksperiment med elektroiner

30. september 2012

For at få interferens må afstanden mellem de to spalter være af samme størrelsesorden som bølgelængden. Har man af den vej bestemt en bølgelængde for elektronen?

Læs mere

Påvirkes vi af baggrundsstrålingen?

08. september 2012

Hvilken påvirkning har baggrundsstråling på kroppen og dens organer. Og hvad betyder det for verden, og burde man gøre mere ved det, og i så fald hvordan?

Læs mere

Hvad er forskellen på fotovoltaisk- og fotoelektrisk effekt?

10. juli 2012

Hvad er forskellen på fotovoltaisk- og fotoelektrisk effekt?Hvori ligger forskellen helt præcist mellem fotovoltaisk effekt og fotoelektrisk effekt? De er direkte relateret til hinanden, men det er to forskellige processer, så vidt jeg har forstået.

Læs mere

Et par spørgsmål om lys og lyd

22. februar 2012

Hvordan kan det være, at lyset ikke bevæger sig igennem væggen? Og hvordan kan det være, at lyden kan høres gennem væggen, mens lyset ikke har en effekt, selvom lyset er hurtigere?

Læs mere

Hydrogens linjespektrum

21. januar 2012

Hvis fx en hydrogengas udsættes for energitilførsel i form af 5000 V exciteres elektronerne til højere energiniveauer (max 7). Er det så korrekt at elektronerne i de forskellige H-atomer exciteres op i forskellige niveauer, og derefter falder tilbage til lavere niveauer under udsendelse af fotoner m. forskellige bølgelængder - og hvorfor exciteres elektronerne i H-gassen ikke alle op til samme energiniveau...

Læs mere

Foton i Beamsplitter

07. september 2011

En foton deles i en beamsplitter, og bevæger sig horisontalt i modsatte retninger. Hvis korreleringen er overholdt, hvad viser målingen - strålernes bølgenatur eller partikelnatur?

Læs mere

Flere spørgsmål om dobbeltspalter og interferens

20. juli 2011

Er Youngs dobbeltspalte forsøg blevet gennemført med to adskilte, men samtidige partikelkilder? Og kan man selv udføre det evt. med fotoner?

Læs mere

Ændres lysets hastighed?

25. juni 2011

Ændres lysets hastighed?Hvordan kan elektromagnetisk stråling passere med én hastighed v1 gennem et medie, f.eks. glas, da have en hastighed v2 < v1, og efter at have rejst gennem mediet igen have en hastighed v = v1?

Læs mere

Er det sandt, at der findes et plastma der er hurtigere end lysets hastighed?

18. juni 2010

Jeg har læst, at tyske forskere påstår, at de har sat hastigheden på lysets hastighed op? På de såkaldt fotoner - er det rigtigt?
 

Læs mere

Bølger, svingningsretninger og energi

29. maj 2010

Bølger, svingningsretninger og energiJeg har læst noget om fysikkens historie, og bølgeteorierne. Men jeg kom til at undre mig over hvorfor energi egentlig bevæger sig i bølger - hvorfor bevæger det sig ikke bare i en ret linje?

Læs mere

Røntgenkilder

24. marts 2010

Hvordan virker en electron gun/ electron source? hvordan kan snævre områder af spekret så isoleres? Og når elektroner kommer igennem en undulator eller wiggler, så vil der for hvert sving udsendes synchrotronlys?

Læs mere

Farvesyn

24. marts 2010

Hvad er farver? Og er det evt. lige så meget et psykologisk fænomen som et fysisk? Så på TV-kanalen Discovery, at nogle indianerkulturer ikke i sproget (og dermed i hovedet) skelner mellem blånuancer og grønne, som vi gør...

Billedet viser såkaldt addition og subtraktion af farver

Læs mere

Telefonforbindelser

19. februar 2010

Jeg kender en der påstår han kan lave sådan, at kan tale i telefon med fuld dækning og uden forsinkelse på lyden, uanset hvor i verden man befinder sig. Er dette muligt?

Læs mere

Elektromagnetiske skalarbølger

20. december 2009

Elektromagnetiske skalarbølgerFindes der en person på Niels Bohr institutet eller i Danmark, der har viden om skalare bølger? Altså den type bølger, som Nikola Tesla eksperimenterede med i 1890 -1900?

Læs mere

Elektromagnetiske signalers hastighed

17. november 2009

Elektromagnetiske signalers hastighedMit spørgsmål kan stilles ganske kort: Kan elektricitet rejse hurtigere i et vacuum?

Læs mere

Lys - elektromagnetiske bølger

09. november 2009

Lys - elektromagnetiske bølgerEr lys elektromagnetiske bølger eller hvad? Eller bliver de betegnet som sådan, fordi frekvenserne på 400-700nM ligger lunt og hygger sig mellem andre elektromagnetiske bølgelængder?

Læs mere

Et sort legemes stråling

04. november 2009

Sortlegeme strålingTak for de mange informative svar, her er endnu et om varmestråling: Hvorfor falder temperaturen på et "sort-legeme" hurtigere end den omgivene lufts temperetur?

Læs mere

Ioniserende og ikke ioniserende stråling

04. november 2009

Ioniserende og ikke ioniserende strålingJeg læste jeres artikel og ioniserende alfa stråling. Hvad er jeres vurdering for sandsynligheden for, at jeg kan have fået ødelagt celler, som mit immunsystem ikke længere kan reparere...

Læs mere

Ild, glødelampelys og Poissons plet

20. november 2008

Læs spørgsmål og svar: Ild, glødelampelys og Poissons pletJeg har lige læst lidt om Poissons plet, at der i midten af skyggen fra en rund genstand skulle være en lys plet. Gælder det også hvis genstanden bliver " belyst " af ild.

Læs mere

Flammer

20. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: FlammerI min undervisning gennemgik jeg lysudsendelsen fra glødepærer og stjerner og andre varme elementer. Jeg nævnte, at jo mere blår lyset var, desto varmere var det. Jeg fik så det gode spørgsmål...

Læs mere

Lyshastighed i gasser under tryk

04. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: Lyshastighed i gasser under trykÆndres lysets hastighed i tryk, og kan man måle det? Jeg har fået at vide, at grunden til at lys bevæger sig langsommere i vand end luft, har noget med molekylernes tæthed at gøre...

Læs mere

Forsinket lysglimt ved stenslag

25. september 2008

Læs spørgsmål og svar: StenslagVedr. et spørgsmål om lyset. Når jeg videooptager et sammenstød mellem to sten (og der opstår et lysglimt), ser det ud som om glimtet opstår måske 1/10 sekund efter sammenstødet, og jeg har...

Læs mere

Mængden af lys fra stjernerne

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: StjernelysEr det muligt i en tindrende stjerneklar nat uden lys fra solen, månen og menneskelig bebyggelse at orientere sig, eller vil det være så mørkt, at man ikke "kan se en hånd for sig"?

Læs mere

Farver og Newtons forsøg

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Farver og Newtons forsøgHvis jeg ved hjælp af to spejle leder en farve (f.eks.den røde farve) uden om linsen og ned på papiret, vil resten af solens lys danne farvens komplementærfarve på papiret ved siden...

Læs mere

Flere spørgsmål om elektromagnetiske bølger

24. juni 2008

Når man ser en sinuskurve der angiver en bølgelængde, kan man let komme til at tænke lineært, men elektromagnetiske bølger bevæger sig jo ikke kun i en retning.

Læs mere