– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Spørg om fysik > ? om Fysik > ? om Mekanik, herunder...


Merkurs baneafvigelse

07. marts 2018

Jeg har læst, at Einsteins relativitetsteori ikke helt kan forklare Merkurs afvigelse fra banen beregnet ud fra Newtons tyngdelove. Selv om solvinden ikke har den store effekt, kan det så tænkes, at den tættere koncentration hvor Merkur har sin bane giver et bidrag til afvigelsen?

Læs mere

Hastighed og tid

27. august 2017

Hvis jeg klokken 12.00 starter med at flyve, hvor hurtigt og højt skal jeg flyve for at klokken er 12.00 hele tiden ?

Læs mere

Bølgers udbredelseshastighed

14. januar 2016

Ifølge Maxwells ligninger afhænger lyshastigheden kun af de elektromagnetiske ”materialekonstanter” for det medie, som lyset udbreder sig i – dvs lyshastigheden er konstant i mediet...

Læs mere

Falder alle legemer i frit fald lige hurtigt?

25. august 2015

Jeg har læst, at "Det er en fordel at være tung og have en tung cykel, når det går nedad". Men har også læst, at "alle legemer i frit fald falder lige hurtigt på samme sted, hvis man ser bort fra luftmodstand."

Læs mere

Lydhastighed i is

21. maj 2015

En af mine elever (7. klasse) spurgte mig om hvorvidt lyden ville blive hurtigere, langsommere eller bevare sin hastighed når den gik igennem is – altså frossen vand.

Læs mere

Bevægelse hurtigere end lyset ?

29. januar 2015

Hvis man forestiller sig, at man har en lang stang fra Solen, og ned til 1 meter fra jordoverfladen, og man så giver denne stang et skub; vil der så gå godt 8 minutter inden den bevæger sig i den anden ende?

Læs mere

Dieselmotoren

22. september 2014

Jeg vil gerne spørge om den atmosfæriske luft, der komprimeres i dieselmotoren og ved indsugningen har en temperatur på 15 til 25 grader, kan opnå så høj en temperatur, så molekyletætheden bliver...

Læs mere

Påvirker hastigheden vægten?

18. september 2014

Påvirker hastigheden vægten?Vejer et tog der bevæger sig med 100 km/t mere end samme tog når det holder stille.
 

Læs mere

Bilsikkerhed for børn

07. september 2014

Jeg har været igang med, at læse om vægtforøgelse ved kollisioner, da jeg er igang med et indlæg om, hvor meget selerne i autostole skal kunne holde til, og hvorfor det er vigtigt, at man strammer dem 100%

Læs mere

Hvordan beregner jeg alkoholprocenten?

24. juni 2014

Hvordan beregner jeg alkoholprocenten?Findes der en enkelt formel for at beregne alkoholprocenten, når man blander to eller flere væsker med forskellige alkoholprocenter? Hvis jeg har en vin på 9% og en på 15%, hvor meget skal jeg tage af...

Læs mere

Hvorfor svæver sæbebobler?

23. juni 2014

Hvorfor svæver sæbebobler?Her hjemme har vi to delte meninger om hvorfor sæbebobler svæver/svæver ikke i luften. Den ene er, at når sæbeboblerne pustes op, bliver der benyttet atmosfærisk luft fra lungerne, som har en...

Læs mere

Resonans, Big Bang og Fotonenergier

16. juni 2014

Resonans, Big Bang og FotonenergierHvad er resonans og resonansfrekvens? I hvilken forstand er urstoffets sammensætning en af de 4 søjler, der understøtter Big Bang teorien? Hvad er en fotons energi i forbindelse med Bohrs atommodel?

Læs mere

Hvilke højttaler-ledninger er bedst?

27. maj 2014

Der har været en del diskussioner om lydforskel på kabler til højtalere på diverse fora, og bølgerne går altid vældig højt. Det ville være dejligt med en afklaring.

Læs mere

Genstande i vand - synke eller flyde?

04. maj 2014

Genstande i vand - synke eller flyde?Jeg tænkte, at hvis et objekt, der normalt ville flyde, kom langt nok under vand, ville det så blive der, synke eller stige op igen?
 

Læs mere

Fortegn i termodynamiske processer

06. marts 2014

Fortegn i termodynamiske processerHvis der er et stempel i en cylinder, og man trykker stemplet hurtigt ned, hvad vil fortegnet for hhv. varme og arbejde være? Eller hvis man holder stemplet nede, hvilke fortegn vil varme og arbejde...

Læs mere

Frit fald i tyngdefeltet

26. februar 2014

Er tyngdekraften uafhængig af højden?Hvordan kan det være, at tyndekraften er den samme hvis en person med en masse m falder fra 1  sal, og den samme person falder fra 3. sal? Hvordan kan det være, at tyngdekraften er uafhængig af højden?

Læs mere

Potentiel energi

16. februar 2014

Potentiel energiKan det passe, at det eneste der er fælles for alle typer fysiske kræfer er potentiel bevægelse (potentiel energi)? Og hvis en sådan tanke er korrekt, hvilke konsekvenser vil den få for vores opfattelse af gravitation.

Læs mere

Kan man se lyd eller høre lys?

12. februar 2014

Kan man se lyd eller høre lys?Jeg kender til bølgers egenskaber, så mit spørgsmål er, om man kan manipulere med f.eks. frekvens, så det bliver muligt for mennesket at enten se lyd eller høre lys. 

Læs mere

Hvorfor bruge stål og ikke titan?

05. februar 2014

Hvorfor bruge stål og ikke titan?Hvordan kan man egentlig teste, om en genstand er lavet af titan, og findes titan i forskellige legeringer/kvaliteter ? Er der måder, at finde ud af det på ?

Læs mere

Væskespørgsmål, landing af rumkapsel og vandskiløb?

21. januar 2014

Væskespørgsmål, landing af rumkapsel og vandskiløb?Russerne landede deres rumkapsler på landjorden, amerikanerne i havet. Hvad er hårdest at lande på? Som drenge var vi til et vandskishow på en sø, hvor en skiløber tog skiene af og stod på...

Læs mere

Hvornår er der lyd?

01. januar 2014

Jeg mener, at en lyd først opstår i det øjeblik tværbølgen (som lyden jo består af) rammer et "øre", en mikrofon eller lignende. Hvis der ikke er en form for "øre" til stede er der ikke nogen lyd, men blot...

Læs mere

Eksplosioner og detonationer

11. november 2013

En eksplosion aftager over tid, men hvordan beregner man den tid en eksplosion er accelererende, og hvordan beregner man denne tid, hvis eksplosionen sker i rummet?

Læs mere

Centripetalkraft

09. november 2013

Mit spørgsmål omhandler de fysiske krafter, der træder i kraft når et tog kører i en kurve. Jeg kan forstå, at man hæver den yderste skinne, for at udligne centripetalkraften.

Læs mere

Centripetalkraft og centrifugalkraft

07. marts 2013

Jeg forstår ikke forskellen mellem centrifugalkraften og centripetalkraften. I min fysikbog står der at centrifugalkraften slet ikke findes, men bare er 'en følelse'.

Læs mere

Hvordan kan en glaskugle hoppe mere end en bold?

10. november 2012

Min datter har en masse af de velkendte, klassiske glaskugler, og det undrer mig rigtigt meget, at når hun taber dem på vores stengulv, så hopper de mere end hoppebolde.

Læs mere

Hvorfor kræver et halvfladt dæk mere energi?

10. november 2012

Jeg mener det kræver mere energi at køre med halvt flade dæk, end at køre med hårdt pumpede dæk. Er det pga. den øgede overflade i de halvt flade dæk, eller er der andre faktorer der gør sig gældende?

Læs mere

Spring i kørende tog

09. november 2012

Når jeg hopper fremad i et tog, der kører mod mig, hopper jeg længere (?). Så kom jeg til at tænke på - hvorfor flytter jeg mig egentlig ikke, når jeg hopper opad i et tog?

Læs mere

En jævn cirkelbevægelse og Newtons 2. lov

17. oktober 2012

Hvorledes det kan være, at en partikel der bevæger sig i en jævn cirkelbevægelse, kan siges både at have en acceleration med konstant størrelse, og samtidig have konstant hastighed?

Læs mere

Den bedste placering af dørstop

31. august 2012

Jeg skal placere et dørstop, og jeg vil høre om du vil hjælpe med, hvor det skal placeres for at belastningen på hængslerne og døren bliver mindst mulig.

Læs mere

Hvad er den optimale svingbane for en putter?

31. august 2012

Vores spørgsmål er todelt. Idet det både drejer sig om vægtfordelingen i køllehovedet i en putter, samt placeringen af skaftet i køllehovedet.

Læs mere

Inerti og tiltrækningskraft

27. august 2012

Hvis jeg bevæger mig i en bil med 100 km. i timen, og bilen stopper brat til 0 km. - vil jeg stadig bevæge mig med 100 km. i timen. Men hvad nu hvis jeg befinder mig ude i rummet?

Læs mere

Hvornår begynder udvikling af varme under kompression?

11. juli 2012

Hvornår begynder udvikling af varme under kompression?Gasser og stoffer udvikler som bekendt varme under kompression, men hvornår begynder udviklingen af varme? Er det først når molekylerne begynder at kollidere?

Læs mere

Corioliskraften og udløb fra vask

21. juni 2012

I mine afløb på mit kollegieværelse cirkulerer vandet altid i den samme retning når det løber ud i afløb – nemlig med uret. Har det noget at gøre med at jordens rotation?

Læs mere

Kan man udregne friktion?

13. juni 2012

Kan man udregne friktion? Hvis der er et absolut nulpunkt, er der så også en maksimal temperatur? Er det muligt at rejse i tid, hvis man tænker på strengfysik?

Læs mere

Metalkæde til verdensrummet

18. maj 2012

Man tager en lang metalkæde og lader ét led røre jordoverfladen. hvor langt skal kæden gå ud i rummet før, at jordens tiltrækningskraft ikke kan hive den ind igen?

Læs mere

Billard: Er indfaldsvinkel lig med udfaldsvinkel?

22. april 2012

Hvorfor følger en billardkugle loven om, at indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel. Normalt forklarer man loven v.h.a. af en bølgebevægelse, men en billardkugle er...

Læs mere

Volumenbestemmelse

21. april 2012

VolumenbestemmelseJeg kan forstå hvorfor man ofte vil bruge vand, når man vil bestemme volumen af et stof (vha. forskydning), fordi densiteten er tæt på 1. Men hvordan ville beregningen af volumen...

Læs mere

Hvordan påvirker Månen Jordens rotation?

03. marts 2012

Jeg har forstået, at jordens rotation om sin akse stabiliseres af den relativt store måne. Jeg har aldrig rigtig set ordentligt beskrevet hvordan dette skal forstås.

Læs mere

Et par spørgsmål om lys og lyd

22. februar 2012

Hvordan kan det være, at lyset ikke bevæger sig igennem væggen? Og hvordan kan det være, at lyden kan høres gennem væggen, mens lyset ikke har en effekt, selvom lyset er hurtigere?

Læs mere

Hvorfor sikkerhedssko?

30. december 2011

Hvorfor sikkerhedssko?Vi har diskuteret i familien, om hvorvidt en tynd læder sko kan gøre en større forskel på hvor stor skaden bliver, hvis en ikke spids genstand rammer direkte på foden.

Læs mere

Hvorfor løber vandet ud hurtigere des højere oppe beholderen er anbragt?

17. december 2011

Hvorfor løber vandet ud hurtigere des højere oppe beholderen er anbragt?Når vandet i beholderne så løber ud ved en tilstrækkelig smal udmunding, der forhindrer voldsom skulpen fra luft, da vil vandet fra den beholder, der er anbragt højest, løbe af først/hurtigst.

Læs mere

Relativistisk reaktionsmasse tæt på lysets hastighed?

23. september 2011

Jeg har gået og undret mig over, hvad konsekvensen ville være, hvis man på et rumskib benytter en reaktionsmasse der bevæger sig meget tæt på lysets hastighed.

Læs mere

Hvordan styres rumfærgen i rummet?

26. august 2011

Hvordan styres rumfærgen i rummet?Hvordan bevæger en rumfærge sig i rummet? Ude i rummet er der jo ingen luft eller anden modstand. Grunden til at fremdrift skabes er vel ved at "ting/stof" flyttes?

Læs mere

Verdens kraftigste atom-prøve sprængning

23. august 2011

Verdens kraftigste atom-prøve sprængningVerdens kraftigste atom-prøve sprængning, (tsar bomba) nåede op på 282 decibel ved ground zero. Hvor mange decibel var lyd-niveauet ved en afstand af 500 km?

Læs mere

Hvordan opstår og udvikler brand sig i et vægtløst rum?

07. juli 2011

Hvordan opstår og udvikler brand sig i et vægtløst rum?Vi sidder og kigger på StarTrek Next Generation, hvor de arbejder med flammekastere og ilden udvikler sig og vi undrer os over, hvordan mon ilden i virkeligheden opfører sig i et vægtløst rum.

Læs mere

Virker en svupper i rummet?

23. maj 2011

Virker en svupper i rummet?Kan den fungere i lufttomt rum? Hvis man tager den med uden for jordens atmosfære og placerer den udvendig på en sattelit, vil den så blive siddende?

Læs mere

Hvorfor er en kubikcentimeter bly lettere end en kubikcentimeter guld?

12. april 2011

Hvorfor er en kubikcentimeter bly lettere end en kubikcentimeter guld?Gulds massefylde er 19,3 g/cm3. Mens blys massefylde er 11,3 g/cm3 - guld er altså tungere end bly, pr. kubikcentimeter. Men hvis man ser på det periodiske system, så ser man...

Læs mere

Tunge cykler i bakker

16. januar 2011

Tunge cykler i bakker Modsat min lærerkollega, så mener jeg, at en tungere genstand ruller/kører hurtigere ned ad bakke end en lettere genstand. Er dette en korrekt opfattelse?

Læs mere

Hvem rammer Jorden først?

15. januar 2011

TyngdekraftKan I bekræfte at jorden trækker ens i alle legemer, og at følgen heraf vil være at 2 ens legemer uanset vægtforskel, vil ramme jorden samtidig hvis de udkastes fra en hvilken som helst højde...

Læs mere

"Lydløse" objekter og overlydshastighed

31. december 2010

Kan et lydløst objekt bryde lyd-muren med et brag, eller kommer der ikke et brag da objektet er lydløst ? Billedet viser et fly ved lydhastighed.

Læs mere

Pendul og cykler

31. december 2010

Kan en pendul svinge for evigt i et vaccum? (Ikke bare teoretisk, men kunne man konstruere sådan vaccum i realiteten?). Ville modstand i selve snoren langsomt bremse det ned?)

Læs mere

En byge af spørgsmål

22. december 2010

Hvad er forskellen på kometer, atroider og meteroer? Hvor store/tunge er kometer gennemsnitligt? Kommer kometer fra alle retninger af rummet? Lever sorte huller for altid?

Læs mere

Frontalt bilsammenstød

08. november 2010

Frontalt sammenstødHvis en bil kører frontalt sammen med en anden bil og begge kører 30 km/t, hvad vil det da "svare til"? At en bil kører ind i en holdende bil med 30 km/t? - med 60 km/t? - eller med endnu flere km/t?

Læs mere

Naturkræfter og golf

04. november 2010

Naturkræfter og golfEr der naturkræfter ud over jordens tiltrækningskraft, luftmodstanden, vindforholdene (og i bekræftende fald hvilke), der har indflydelse på en golfbolds svævelængde.

Læs mere

Gravitation og sorte huller

21. oktober 2010

Virker kraften i et sort hult tredimensionelt eller todimensionelt. Med andre ord - opsuger det sorte hul genstande i en kulgeformet omkreds, eller opsuger det sorte hul...

Læs mere

Gasser og tyngdekraft

29. august 2010

Gasser og tyngdekraftHvorfor er de lette gasarter øjensynlig ikke påvirket af gravitation? Hvis der findes lekture om samme emne på nettet, vil jeg være glad for nogle links.

Læs mere

Fly og satellitter

19. juli 2010

Fly og satellitterI moderne fly teknologi er der flere faktorer der spiller ind, såsom motorkraft, vægt, aerodynamik m.m. Det forekommer mig, at når man kommer ud i rummet så handler det kun om motorkraft...

Læs mere

Bølger, svingningsretninger og energi

29. maj 2010

Bølger, svingningsretninger og energiJeg har læst noget om fysikkens historie, og bølgeteorierne. Men jeg kom til at undre mig over hvorfor energi egentlig bevæger sig i bølger - hvorfor bevæger det sig ikke bare i en ret linje?

Læs mere

Masse

10. maj 2010

MasseHvad er masse, og hvad består det af - og hvordan og hvorfor er det der? Jeg har hørt at der er nogle forskere der mener der skulle være 11 dimensioner, hvordan og hvilke skulle det være?

Læs mere

Inertialsystemer

19. februar 2010

Hvis man lader et lod falde på et skib, er der så forskel på den bane loddet beskriver i faldet, afhængigt af, om man slipper loddet indenfor eller udenfor rælingen? Har det noget med inertialsystemer at gøre?

Læs mere

Tunnel igennem jorden

22. januar 2010

Tunnel igennem jordenEn af mine elever havde set et program på Discovery Channel, som omhandlede teorien om, at man kunne bygge en tunnel gennem jordens indre, som derved fungerede som en elevator...

Læs mere

Naturkræfter

07. januar 2010

NaturkræfterJeg har længe tænkt over, om man har kunnet bevise de fire naturkræfter som f.eks. den elektromagnetiske kraft og den stærke kernekraft, og f.eks de partikler der...

Læs mere

Hvad er luft?

23. september 2009

Læs spørgsmål og svar: LUFTVi er en flok "Lufttosser" (voksne mænd der skyder med luftgevær) der diskuterer hvad luft er - alle ved jo at luft er det vi indånder! Men nu er jeg kommet til at påstå at "luft" er en tilstand?

Læs mere

Corioliskraften

14. maj 2009

Læs spørgsmål og svar: Om CorioliskraftenDa vi krydsede ækvatorlinien blev det demonstreret for os, at 5 meter nord for linien roterer vandet ud af et rundt kar med uret, hvorimod det 5 meter mod syd drejer mod uret...

Læs mere

World trade center collapse

26. april 2009

Læs spørgsmål og svar: World trade center collapseMit spørgsmål går på kollapset af nordtårnet i World Trade Center i 2001 i New York - en video af dette kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=xGAofwkAOlo

Læs mere

"Vægtforøgelse" i trafik

17. marts 2009

Læs spørgsmål og svar: Vægtforøgelse i trafikVil I skrive formlen på hvordan man beregner "vægtforøgelsen" ved et sammenstød. Bladet Motor skriver: Ved en kollision med 30 km/t stiger en persons vægt cirka 10 gange, eks. fra 75 kg til 750 kg.

Læs mere

Fluer i bilsammenstød

09. marts 2009

Læs spørgsmål og svar: Fluer i bilsammenstødLad os sige, at jeg har en flue, der flyver frit inde i kabinen i min bil. Pludselig kører jeg ind i en bjergvæg. Hvad sker med fluen? Vil den blive mast mod forruden? Eller vil den blive flyvende på samme sted?

Læs mere

Tyngdekraften

04. marts 2009

Læs spørgsmål og svar: TyngdekraftenHvordan dannes tyngdekraften, og hvilke kræfter er det som trækker i os? Og hvad er den afgørende faktor for, hvad styrken på tyngdekraften er?

Læs mere

Flystyrt

19. februar 2009

Læs spørgsmål og svar: FlystyrtI sin omtale af den seneste tragiske flyulykke i USA, har pressen skrevet, at "flyet faldt fra himlen som en sten med over 250 meter på kun 5 sekunder".

Læs mere

Jordrotation, flyvere og tyngdekraft

18. december 2008

Læs spørgsmål og svar: FlystyrtHvis man flyver direkte mod jordens rotationsretning, vil man så nå sit bestemmelsessted hurtigere, eller har jordens tiltrækningskræft en rolle at spille i denne sammenhæng?

Læs mere

Tings formhukommelse

21. november 2008

Læs spørgsmål og svar: Tings formhukommelseJeg har tit undret mig over hvordan ting kan 'huske' deres fysiske form. Hvis man f.eks åbner en paperback, vil den lukke sig igen. Hvis man holder den tilstrækkelig længe åben, vil den på et tidspunkt...

Læs mere

Helikopter i vakuum

20. november 2008

Læs spørgsmål og svar: Helikopter i vakuumDer er på vores arbejdsplads opstået en stor diskussion om en helikopter (teoretisk) kan flyve i et lufttomt rum. Spørgsmålet drejer sig jo selvfølgelig nok i virkeligheden om...

Læs mere

Gyrofysik

09. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: GyrofysikVi er en gruppe kørelærere, der har brug for lidt hjælp til at forstå gyrokraftens indvirkning på motorcyklers køredynamik. Som bekendt er det den gyrokraft der opstår når motorcyklens hjul roterer...

Læs mere

Forsinket lysglimt ved stenslag

25. september 2008

Læs spørgsmål og svar: StenslagVedr. et spørgsmål om lyset. Når jeg videooptager et sammenstød mellem to sten (og der opstår et lysglimt), ser det ud som om glimtet opstår måske 1/10 sekund efter sammenstødet, og jeg har...

Læs mere

Bøjning af rør og stænger

05. september 2008

Læs spørgsmål og svar: Bøjning af rør og stængerEt spørgsmål der gælder et væddemål, og lidt ære: To rør med samme dimension og længde, det ene hult, og det andet massivt, af enten stål eller jern. Hvilket rør er stærkest, hvis de bøjes?

Læs mere

Væskegnidning

04. august 2008

Læs spørgsmål og svar: VæskegnidningJeg arbejder til dagligt med numerisk analyse af lineare systemer med diskrete masser og viskos dæmpning. Newton's anden lov for disse systemer kan generelt skrives...

Læs mere

Trykbølger fra A-våben

26. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Trykbølger fra A-våbenHvordan kunne bombeflyet Enola Gay modstå trykbølgen fra Hiroshima-atombomben? Hvis flyet havde en max. hastighed på blot 580 km/t., kunne det så nå at komme væk fra trykbølgen...

Læs mere

Lydændring ved bevægelse

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Lydændring ved bevægelseNår noget (f.eks. en ambulance med udrykning) bevæger sig imod dig, vil du typisk (alt afhængigt af vindretning/styrke osv.) kunne høre lyden af det. Men når det passerer dig "bøjer" lyden...

Læs mere

Golfboldens bane, slice og draw

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Golfboldens bane, slice og drawGolfboldens flugt? Når en golfbold slås ud fra tee kan den let få en lille rotation om sin egen akse, enten til højre - et fade (måske et slice), eller til venstre - et draw (måske et hook)...

Læs mere

Frit fald og Isaac Newton

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Frit fald og Isaac NewtonJeg har i fjernsynet set en sige, at hvis man vejer 100 kg, og falder 10 meter, så får man en fart på 50 km/t. Og når man rammer jorden kommer man til at veje 100 tons lige når man...

Læs mere