– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Spørg om fysik > ? om Fysik > ? om Relativitetsteori... 


Merkurs baneafvigelse

07. marts 2018

Jeg har læst, at Einsteins relativitetsteori ikke helt kan forklare Merkurs afvigelse fra banen beregnet ud fra Newtons tyngdelove. Selv om solvinden ikke har den store effekt, kan det så tænkes, at den tættere koncentration hvor Merkur har sin bane giver et bidrag til afvigelsen?

Læs mere

Entanglede fotoner

09. februar 2015

Når nu entanglement virker øjeblikkeligt, uanset afstand, virker ovennævnte informationsoverførsel da ligeledes øjeblikkeligt (og altså hurtigere end lysets hastighed?)

Læs mere

Kontinuitet i kvantefeltteori

17. oktober 2014

Som jeg har forstået det, så er et af problemerne ved at forene generel relativitetsteori og kvantemekanik, at ubestemthedsrelationerne også skal gælde for selve rummet...

Læs mere

Kan man lave anti-atomer?

06. oktober 2014

Jeg har i længere tid tænkt over, om man ville kunne lave anti-atomer, og om man selv ville kunne bestemme hvilke grundstoffer anti-atomet skulle blive lavet af?

Læs mere

Påvirker hastigheden vægten?

18. september 2014

Påvirker hastigheden vægten?Vejer et tog der bevæger sig med 100 km/t mere end samme tog når det holder stille.
 

Læs mere

LHC og relativistisk bevægelse

20. januar 2014

LHC og relativistisk bevægelseGiver den relativt høje acceleration på protonerne, der suser rundt i LHC, en masseforøgelse. Hvis ja, hvilken sammenhæng har masseforøgelsen så med accelerationen, som protonerne...

Læs mere

Symmetrisk tvillingeparadoks

25. september 2013

Tvillinger i hver sit rumskib, startende ude i rummet, rejser i modsat retning, hver især accelererende op til 4/5 af lysets hastighed, fortsættende derefter i inertialbevægelse i længere tid...

Læs mere

Relativistisk kvantemekanik

16. februar 2013

Jeg har læst et svar på NBIs hjemmeside, og der er noget jeg ikke kan få til at passe. Det der sker er, at kvarken "går i stykker", og bliver til et sprøjt af farveløse partikler (protoner, neutroner osv.)"

Læs mere

Rummets krumning

09. december 2012

På samme måde, som lyset bliver krummet i et tyngdefelt ved at følge rummets struktur i feltet, vil lyset i dette tilfælde følge den eneste mulige vej, og følge rummets krumning.

Læs mere

Lys i kasse relativistisk

09. december 2012

Hvis vi kunne indeslutte og opbevare lys i en kasse - vil lyset så give kassen en massestigning efter formlen M=E/(C^2). Hvis ja - betyder det så, at lys i kraft af sin impuls og energi kan få rummet...

Læs mere

Går bevægelsen hurtigere end lyset?

09. december 2012

Hvis man forestiller sig, at man har en lang stang fra Solen, og ned til 1 meter fra jordoverfladen, og man så giver denne stang et skub; vil der så gå godt 8 minutter inden den bevæger sig i den anden ende?

Læs mere

Tiden i relativitetsteorien

08. december 2012

I hurtige rumskibe og overlydsfly går tiden langsommere, og der sker en rejse frem i tiden. Hvis denne hastighed tænkes placeret i en ring med en diameter på f.eks 1 kilometer, ville der da...

Læs mere

Tidsenheden og dopplereffekt

07. oktober 2012

Hvordan passer målinger med atomure med dopplereffekten beregnet vha. formlerne for den relativistiske og gravitionelle effekt, der er ifølge relativitetsteorierne?

Læs mere

Er Fotonen den kraftoverførende partikel?

09. juli 2012

Er Fotonen den kraftoverførende partikel?Det siges, at fotonen er den kraftoverførende partikel, som indgår i det elektromagnetiske felt. Men er der tale om 'almindelige' fotoner, som vi kender dem fra det...

Læs mere

Solens energikilde

17. april 2012

Hvordan kan solen brænde når der ikke er noget ilt på solen, og der er jo ikke noget ilt i rummet?
 

Læs mere

Fysikkens store teorier

09. april 2012

Jeg har prøvet at forstå ideen bag den forenede feltteori i forbindelse med standardmodellen, og kan forstå, at det endnu ikke er lykkedes at få gravitationen med ind i teorierne.

Læs mere

Står tiden stille for fotoner?

01. marts 2012

Når man bevæger sig med lysets hastighed, står tiden stille - gælder dette ikke for fotoner? 
 

Læs mere

Men hvad er tid? Eksisterer tid som andet end en menneskelig idé?

06. januar 2012

Men hvad er tid? Eksisterer tid som andet end en menneskelig idé?Jeg sad og så et program på Discovery med Stephen Hawking, hvor begrebet "tid" blandt andet blev behandlet. Dette bragte mig til nogle spørgsmål, som jeg ofte har grublet over.

Læs mere

Signaler med mere end lyshastighed (CERN)

28. oktober 2011

Signaler med mere end lyshastighed (CERN)Det, at neutrinoer (muligvis) har opnået en hastighed større end lysets - er det i modstrid med Einsteins relativitetsteori. Og er det både i modstrid med den specielle OG den generelle teori?

Læs mere

En lommelygte og lysets hastighed

28. oktober 2011

En lommelygte og lysets hastighedVil man så kunne se lyset foran sig, hvis man sidder i et fartøj, der bevæger sig med lysets hastighed, og så tænder for en lommelygte med nøjagtig samme lyshastighed?

Læs mere

Relativistisk reaktionsmasse tæt på lysets hastighed?

23. september 2011

Jeg har gået og undret mig over, hvad konsekvensen ville være, hvis man på et rumskib benytter en reaktionsmasse der bevæger sig meget tæt på lysets hastighed.

Læs mere

Kan man rejse fra et Univers til et andet?

20. juni 2011

Kan man rejse fra et Univers til et andet?Hvis vi antager, at der findes mere end et univers, kan det så lade sig gøre (teoretisk) at rejse fra et univers til et andet?  Eller konflikter det med fysikkens love?

Læs mere

Rummets krumning, gravitation og rumtid

24. maj 2011

Hvorfor går tiden langsommere når man er i nærheden af et objekt med en enorm masse, fx planeten jorden. Her skal satellitter korrigere en micro, mini del i deres indre ur, da deres...

Læs mere

Lyshastighed og månens bevægelse

17. marts 2011

Jeg er ikke fysiker eller astronom, men jeg søger svar på om disse formler kan have sammenhæng? Einsteins formel med hensyn til lysets hastighed c som giver 299,792.458 km/s

Læs mere

En byge af spørgsmål

22. december 2010

Hvad er forskellen på kometer, atroider og meteroer? Hvor store/tunge er kometer gennemsnitligt? Kommer kometer fra alle retninger af rummet? Lever sorte huller for altid?

Læs mere

Udviklingen omkring /super)strengteorien

21. december 2010

Udviklingen omkring /super)strengteorienEr der på det seneste sket nogen udvikling indenfor (Super)streng-teorien, og er der udført eller planlægges der eksperimenter som kan være med til at be- eller afkræfte teorien...

Læs mere

Tidens gang relativistisk

16. november 2010

Vil forskellen i tyngdekraften være stor nok til, at en mand der bosatte sig på Jupiter i en betydelig del af sit liv, være bemærkelsesværdigt yngre end sin tvillingebror, hvis han...

Læs mere

Tidsrejser

04. november 2010

Jeg har et spørgsmål, I måske kan hjælpe mig med - har lige set et meget interessant interview om 'tidsrejser' i Aftenshowet her til aften mandag.

Læs mere

Er lyshastigheden konstant?

27. september 2010

LyshastighedenNormalt har lysets hastighed været en konstant. Det benyttes bla. i Einstein's E=M*C2 hvor c er = lysets hastighed. Jeg ved godt at formlen findes i en udvidet udgave, med og uden korrektionsfaktorer...

Læs mere

Er det sandt, at der findes et plastma der er hurtigere end lysets hastighed?

18. juni 2010

Jeg har læst, at tyske forskere påstår, at de har sat hastigheden på lysets hastighed op? På de såkaldt fotoner - er det rigtigt?
 

Læs mere

Relativitetsteori og energi

03. februar 2010

Figuren viser skematisk en annihilation imellem en elektron og en positronEinsteins formel e=mc^2 fortæller os hvordan vi skal konvertere energi til masse og omvendt. Kan det så forstås at masse er en energiform? Hvordan kan lys blive tiltrukket af sorte huller og...

Læs mere

Relativistiske afstande og tider

28. januar 2010

Relativistiske afstande og tiderJeg hørte i en radioudsendelse for nyligt, at hvis man fløj fra fx København til New York med lysets hastighed (eller tæt på), så vil den afstand der skulle tilbagelægges, være mindre end...

Læs mere

Elektromagnetiske signalers hastighed

17. november 2009

Elektromagnetiske signalers hastighedMit spørgsmål kan stilles ganske kort: Kan elektricitet rejse hurtigere i et vacuum?

Læs mere

Relativitetsteori i tyngdefelter

27. august 2009

Læs spørgsmål og svar: Relativitetsteori i tyngdefelterDen relativistiske sammenhæng mellem tidsenheden (f.eks sek.) og et legemes hastighed t = t0 1/ ( 1- (v/c)2)½ kender jeg. Men da t også er afhængig af tyngdeaccelarationen kunne jeg...

Læs mere

Kan man bevæge sig baglæns i tid?

20. februar 2009

Læs spørgsmål og svar: Kan man bevæge sig baglæns i tid?Jeg ved godt, at man ifølge Einsteins relativitets teorier, ikke kan overgå lysets hastighed. Men hvorfor bevæger man sig baglæns i tid, hvis man har en hastighed der er større end lysets hastighed?

Læs mere

Einsteins ligning og mad

06. december 2008

Læs spørgsmål og svar: Einsteins ligning og madEr det muligt at måle den energi fx et æble indeholder, og samtidig beskrive kvaliteten heraf, f.eks. ved et vibrationsindex? Min erfaring er, at jo højere energi/vibrationsindex et fødeemne har...

Læs mere

Hvad sker der når lyshastigheden når 300.000 km i sekundet?

25. november 2008

Læs spørgsmål og svar: LyshastighedenKan man forestille sig lysets hastighed som en vibrationsgrænse der markerer adskillelsen méllem den fysiske virkelighed og en ikke fysisk virkelighed?

Læs mere

Relativistisk raket

22. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: Relativistisk raketEn diskussion omkring frokostbordet, har udviklet sig til et regulært væddemål omkring alder og rejser med lysets hastighed. Vi har opstillet følgende eksempel...

Læs mere

Lyshastighed i gasser under tryk

04. oktober 2008

Læs spørgsmål og svar: Lyshastighed i gasser under trykÆndres lysets hastighed i tryk, og kan man måle det? Jeg har fået at vide, at grunden til at lys bevæger sig langsommere i vand end luft, har noget med molekylernes tæthed at gøre...

Læs mere

Forening af kvantemekanik og relativitetsteori

29. september 2008

Læs spørgsmål og svar: Forening af kvantemekanik og relativitetsteoriDet har slået mig, at der er tilsyneladende en stor forskel i opfattelsen af gravitationen i kvantemekanikken hhv. relativitetsteorien. Ifølge den almene relativitetsteori er...

Læs mere

Er hastigheden på lyset konstant?

14. september 2008

Læs spørgsmål og svar: LyshastighedenIdet jeg antager, at lysets hastighed er konstant, undrer det mig, at lys sendt fra vest mod øst, ikke har en anden farve, end lys sendt fra øst mod vest.

Læs mere

Tidsrejser og lyd

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Tidsrejser og lydFornyligt læste jeg, at man i Frankrig har haft held med at afspille sandsynligvis verdens ældste lydoptagelse fra 1860 - sådan en "tidsrejse" er jo fascinerende, men kun mulig...

Læs mere

Relativitetsteori og rummet

24. juni 2008

Læs spørgsmål og svar: Relativitetsteori og rummetEinstein har vist nok sagt, at man ikke kan tillægge 'det tomme rum' nogle fysiske egenskaber overhovedet - undtagen dets evne til at transmittere energi.

Læs mere

Rumtid m.m.

24. juni 2008

Jeg har læst og hørt en del om tyngdekraften og er nu meget interesseret i svarene på disse spørgsmål. Skal Rumtiden opfattes som fælles referencesystem eller primært et fysisk fænomen, som blandt andet en forklaring på tyngdekraften?

Læs mere