15 August 2009

Jonas Okkels Birk

Master's project: Kritiske faseovergange i Co0 nanopartikler studeret med neutronspreding

Supervisor: Kim Lefmann, NBI