8. januar 2015

Kan ændringer i hældningen af jordens akse ændre på isen ved Arktisk og Antarktisk?

En læser af Jyllands-Postens tillæg, Newton, spørger om størrelsen på isen ved Arktis og Antarktis. Læseren har læst, at Sydpolens is vokser helt enormt, mens isen ved Nordpolen svinder. Læseren overvejer, om det kan skyldes at Jorden er "tippet" bare nogle få grader, og det kan være årsagen til denne temperaturændring.

Sune Olander Rasmussen, lektor ved Center for Is og Klima, svarer:

Det er rigtigt at havisen på den nordlige halvkugle svinder, mens mængden af havis omkring Antarktis er steget, især indenfor det seneste årti.

Når det gælder de land-baserede iskapper, mistes der netto årligt is både fra Grønlands Indlandsis, det vestantarktiske isskjold, og iskapperne på den antarktiske halvø, mens den østantarktiske isskjold indenfor måleusikkerheden ser ud til at være i balance. Afsmeltningen er især steget gennem de seneste to årtier.

Hældningen af Jordens rotationsakse i forhold til Jordens bane om solen påvirker helt afgjort klimaet. Hældningen er i øjeblikket ca. 23,5 grader, og den ændrer sig over tid. I løbet af ca. 41.000 år varierer vinklen frem og tilbage mellem 22,1 og 24,5 grader. Samtidig ændrer formen af Jordens bane og orienteringen af jordaksen sig i løbet af hhv. 100.000 og 21.000 år, og ændringerne skyldes tyngde-tiltrækningen mellem planeterne i solsystemet.
Sammenlagt betyder disse ændringer, af både mængden og fordelingen af solstrålingen på Jordens forskellige breddegrader varierer.

Den såkaldte Milankovitch-teori beskriver hvordan disse ændringer formentlig er styrende for Jordens klimas skiften mellem istider og mellemistider.

Det er vigtigt at se på de forskellige tidsskalaer, der er i spil her: Mængden af såvel havis som landbaseret is har ændret sig brat i løbet af de seneste årtier.

Hældningen af Jordens rotationsakse ændrer sig som sagt over årtusinder, men den kan ikke pludselig ændre sig, og hvis den havde ændret sig blot en tiendedel af en grad i løbet af nogle årtier, ville vi have opdaget det (f.eks. ville dagenes længde have ændret sig i forhold til hvordan de plejer at variere i løbet af året).

Der er derfor helt sikkert ikke ændringer i hældningen af Jordens akse, der har medført ændringer af mængden af is i løbet af de sidste årtier eller århundreder.