29. september 2008

Den totale ismængde

Er det rigtigt, at mængden af is i verden bliver mindre? Bjørn Lomborg og andrer argumenterer med, at isen på arktis rigtig nok smelter, men til gengæld stiger mængden af is på antarktis. Hvad skal man tro?

Der er meget is i verden, og det meste befinder sig meget ugæstfrie steder på kloden. Vi har derfor kun for alvor dækkende data fra den tid, hvor der har været is‐observerende satelitter i omløb eller omfattende flybaserede måleprogrammer. De data, vi har, viser, at det generelle billede er, at iskapperne på Grønland bliver tykkere på midten og tyndere langs kanten. På Antarktis er billedet mere uklart; data tyder på at isen på Vestantarktis bliver tyndere, mens Østantarktis er nogenlunde i ligevægt.

Forskellige undersøgelser giver forskellige resultater, men der er en klar tendens til at de nyeste resultater vidner om stadig mere og mere afsmeltning. En del nyere studier tyder på, at acceleration af flydehastigheden for udløbsgletschere både i Grønland og Antarktis spiller en større rolle end hidtil antaget, hvilket passer godt med den observerede reduktion i ismængden.

Summen af disse undersøgelser viser, at den totale afsmeltning fra Grønland næppe er mindre end 100 Gt/år, og måske et par gange større. Dette svarer til en havniveaustigning på 0.2-0.7 mm pr. år. Tallene for Antarktis viser en reduktion i samme størrelsesorden, men med store usikkerheder.

-- Sune O. Rasmussen, post doc & Dorthe Dahl-Jensen, professor