– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

23. september 2009

Nørregade 21 - Hans Christian Ørsted 

Hans Christian Ørsted var søn af en apoteker fra Rudkøbing på Langeland. I 1793 rejste han til København for at studere, og han var usædvanligt dygtig. H.C. Ørsted var meget interesseret i naturvidenskab, men dengang fandtes hverken fysik eller kemi som selvstændige fag ved Københavns Universitet. Han studerede derfor farmaci og bestod sin eksamen i 1797.

Hans Christian Ørsted (1777 - 1851)

Efter studierejser til Berlin og Paris begyndte han i 1804 at undervise ved Københavns Universitet., og i 1817 blev han udnævnt til professor i fysik. I 1819 flyttede han ind i Nørregade 21, som også rummede universitetets fysik- og kemilokaler.

Hele sit liv søgte H.C. Ørsted efter de større sammenhænge. Han ville især gerne vide, hvordan naturens forskellige kræfter er forbundet, og som fysiker var Ørsted sikker på, at der var en sammenhæng imellem de elektriske og de magnetiske kræfter.

Inden en af sine forelæsninger besluttede han, at han ville prøve at demonstrere den sammenhæng. Han ville forsøge at få en stærk, elektrisk kraft til at påvirke en magnet. Via strømmen fra et lille batteri lykkedes det Ørsted at få en kompasnål til at bevæge sig og dermed at bevise, at der var en forbindelse mellem elektricitet og magnetisme. Under denne forelæsning i 1820 opdagede han foran de studerende elektromagnetismen, hvilket sendte chokbølger gennem den naturvidenskabelige forskningsverden.

Bygningens auditorium eksisterer ikke længere, men den nuværende bygning på stedet bærer indskriften:

I et hus på dette sted opdagede fysikeren Hans Christian Ørsted elektromagnetismen i året 1820

Ørsted opdager elektromagnetismen. Illustration fra en dansk skolebog fra 1910.

Næste side >>