George De Hevesy

George de Hevesy - Nuklearmedicinens fader

Nuklearmedicinen blev skabt af den ungarske fysiker George de Hevesy (1885-1966) blandt andet i samarbejde med Niels Bohr på Københavns Universitet i perioden fra 1920 og frem. Nuklearmedicin er princippet om, at man via radioaktive tracere kan se ind i kroppen for eksempel via PET-scanninger og dermed diagnostisere en række forskellige sygdomme.

Nuklearmedicinens begyndelse

16. februar 2010

Del 1: Nuklearmedicinens oprindelseDel 1: Nuklearmedicinens oprindelse
George de Hevesy bliver født af ungarsk-jødiske adelsforældre i Budapest i 1885, og som 25-årig begynder han at tænke de tanker, der senere skal komme til at lede til opfindelsen af nuklearmedicin.

Læs mere

Invitation til København

16. februar 2011

DEL 2: Tracerteknikken udviklesDEL 2: Tracerteknikken udvikles
George de Hevesy bliver inviteret til København af Niels Bohr, og her indleder han i 1920 en produktiv periode, hvor han bygger videre på sine gode idé om sporstoffer og opdager grundstoffet Hafnium.

Læs mere

Metoden med radioaktive sporstoffer videreudvikles

16. februar 2012

 Metoden med radioaktive sporstoffer videreudviklesDEL 3: Metoden videreudvikles
George de Hevesy bliver professor i Tyskland men må forlade landet i 1934 på grund af sin jødiske baggrund. Han vender tilbage til København, hvor han videreudviklede tracermetoden.

Læs mere

Eksplosion af nye viden

11. september 2014

 Eksplosion af nye videnDel 4 - Eksplosion af nye viden
Fra 1935 og frem eksploderede gruppens viden om radioaktive tracere til afdækning af biologiske og fysiologiske mekanismer, og i 1944 fører det til Nobelprisen for George de Hevesy.

Læs mere

Nuklearmedicin i dag

16. februar 2015

Nuklearmedicin i dagDEL 5: Nuklearmedicin i dag
I 1943 måtte George de Hevesy igen flytte på grund af nazismen, og han levede resten af sit liv i Stockholm. Efter hans død i 1966 har nuklearmedicinen udviklet sig og revolutioneret diagnostikken.

Læs mere