16. februar 2011

George de Hevesy - Traceteknikken udvikles>

DEL 2: Tracerteknikken udvikles

George de Hevesy bliver inviteret til København af Niels Bohr, og her indleder han en produktiv periode, hvor han bygger videre på sine gode idé om sporstoffer og opdager grundstoffet, som han opkalder efter København, Hafnium.

Invitation til København

Under 1. verdenskrig tabte Hevesy-familien deres store formue. George de Hevesy havde dårligt helbred, og efter 1. Verdenskrig (1914-1918) måtte den begavede, unge kemiker finde et sted at arbejde.

Niels Bohr inviterede ham til København, hvor han arbejdede ved Københavns Universitets nyetablerede Institut for Teoretisk Fysik, der efter Niels Bohrs død blev omdøbt til Niels Bohr Institutet.

Niels Bohr Institutet i 1920

Niels Bohr Institutet som det så ud ved sin indvielse i 1920, hvor det fik navnet Institut for Teoretisk Fysik.

I perioden 1920-1926, hvor Hevesy arbejdede i København, udviklede han tracerteknikken i samarbejde med forskere på de førende forskningsinstitutioner i København, Københavns Universitet, Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole, PolytekniskLæreanstalt (nu DTU) og Radiumstationen.

Begrænset anvendelse

Tracerne, eller indikatorprincippet, havde begrænset anvendelse, fordi der kun var radioaktivitet i form af Radium-D og Radium-F til rådighed. Disse salte af tungemetaller er svært giftige, og den biologiske brug derfor begrænset.

De første studier handlede om optagelse og omsætning af bly i planter, publiceret i 1923, og studier af cirkulationen af bismuth og bly i dyreforsøg med Radium-F (en isotop af bismuth) og Radium-D (isotop af bly).

Studiet med bismuth, der anvendes som lægemiddel til behandling af syfilis, blev gennemført af Hevesy sammen med den danske hudlæge, overlæge Svend Lomholt og kemiker Jens A. Christensen. De fyiologiske og biologiske studier i 1920-erne var begrænsede af den ringe tilgængelighed af radioaktive stoffer.

Opdagelsen af Hafnium

Hevesys store bedrift i 1920-erne, på Bohrs institut, var i en helt anden boldgade; nemlig opdagelsen af det manglende element i det periodiske system hafnium, som er latin for 'København'.

Flager af Hafnium

Flager af grundstoffet Hafnium, som George de Hevesy opdagede i 1920'ernes København.

Sammen med Dirk Koster fra Holland og Niels Bohr og via de kvantemekaniske principper kunne de teoretisk beregne sig frem til metoder, der kunne separere hafnium fra zirconium.

Niels Bohr kunne berette om den kun én uge gamle opdagelse i december 1922, i Stockholm, da han holdt sin Nobelforelæsning.

Hevesy og Koster var naturligt nok stolte af deres opdagelse af hafnium, og mange år senere, da Hevesy fik Nobelprisen for tracerprincippet, hed det sig, at han egentlig ikke var så glad for Nobelprisen i 1943/44, fordi han mente det mere rimeligt, at han havde fået den for opdagelsen af grundstoffet hafnium.