– Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

 

QDev Seminar: Marco Tagliaferri

26 July 2018 kl. 13:15

Title: TBA Read more

HET seminars: Marcus Spradlin and Anastasia Volovich

02 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

HET-Discovery seminar: Claude Duhr

07 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

Seminar by Claude Duhr

07 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

HET-Discovery seminar: Brenda Penante

09 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

Seminar by Brenda Penante

09 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

Seminar by Jamie Nagle

16 August 2018 kl. 11:15

Title: TBA
Abstract>: TBA
Read more

IGST Conference 2018

20 August 2018 kl. 08:30

Copenhagen Conference 20-24 August - Integrability in Gauge and String Theory 2018 Read more

QDev Seminar: Pasquale Scarlino

21 August 2018 kl. 11:00

Title: TBA Read more

Quantum Optics Seminar by Yunhong Ding

22 August 2018 kl. 10:15

Quantum Optics Seminar by Yunhong Ding
Danmarks Tekniske Universitet Read more

QDev Seminar: Bernard van Heck 

27 August 2018 kl. 11:00

TItle: TBA Read more

HET seminar: Falko Dulat

28 August 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

Official opening of (Hy-Q)

17 September 2018 kl. 13.00

Official opening of the Center for Hybrid Quantum Networks (Hy-Q) Read more

HET-Discovery seminar: Oliver Schnetz

18 September 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

Seminar by Oliver Schnetz

18 September 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

FYSIKKEN FILOSOFI

03 October 2018 kl. 19:30

Hvad er det for en fantastisk virkelighed, du befinder dig i? Hvor tæt eller dybt kan vi gå ned i naturens godt skjulte hemmeligheder? Read more

HET seminar: Thomas Hertog

09 October 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

FYSIKKENS FORSKNINGSMÆSSIGE FUNDAMENT

10 October 2018 kl. 17:00

Hvad er forholdet mellem fakta, fortolkningen, forudsigelser og forståelse? Det gælder om at være i besiddelse af de rette principper, en investeringsmæssig, institutionel og innovativ platform samt en seriøs og systematisk søgende praksis. Read more

LIVETS START, SUBSTANS OG SLUTNING!

10 October 2018 kl. 19:30

Hvad satte livets mirakuløse processer i gang? Ligger det i proteinernes komplekse natur, at vi skal dø, eller kan forskerne gennem teknisk snilde snyde døden i det uendelige? Read more

HET seminar: Franz Herzog

11 October 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

FYSIKKENS FINE FORBILLEDER

17 October 2018 kl. 17:00

Ørsted bidrog til fremskridt i erkendelse og dermed muligheden for praktisk udnyttelse af den fysiske virkelighed, men var opdagelsen af atomkernens dynamiske struktur en harmonisk opdagelse, og bidrog den til bæredygtige fortolkninger og forståelse af de faktuelle forhold? Read more

BIOLOGISK FORM BLIVER TIL BEVIDST FORNUFT

17 October 2018 kl. 19:30

Men hvordan? Skal mennesket og mere generelt livsprocesserne betragtes som molekylære mirakler eller blot som maskiner? Read more

SOLENS STRÅLER ER LIVETS LYS

24 October 2018 kl. 17:00

Siden Hubbles opdagelse af universets ekspansion er der sket meget i astronomien. Solen er kilden til livet på Jorden,  men  kan vi regne med, at den bliver ved med at sende sine energi- og livgivende stråler ned til os? Read more

PSYKIATRIENS PRINCIPPER!

24 October 2018 kl. 19:30

William James beskæftigede sig med f principperne bag personlighedens dannelse og udvikling.  Er vi kommet afgørende videre i vor forståelse af os selv? Read more

BIOLOGI OG FYSIK BØR FORENES

31 October 2018 kl. 17:00

Men kan kvantemekanikken og molekylær biofysik forenes, og kan det forbedre vor forståelse af et sygdomsbillede? Hvilken udvikling er der ved at ske i den molekylære bio-fysik? Read more

SANDHED OG SKØNHED I NATUREN OG VIDENSKAB

31 October 2018 kl. 19:30

Hvorfor oplever vi skønhed i naturen og i videnskaben? Hvordan kan noget så ikke-materielt som bevidsthed opstå fra noget så ubevidst som stof? Read more

STOFFETS SUBSTANS SKAL SES SOM STRENGE

07 November 2018 kl. 17:00

Demokrit talte om atomer som partikler, som ikke kunne skabes, deles eller forsvinde. Men er naturens elementarpartikler i stedet strenge?   Read more

STOFFET SKABER SELV SIN SUBSTANS OG SINE SYSTEMER!

07 November 2018 kl. 19:30

Grundstoffernes Periodiske System og Standardmodellen skaber forståelse for principperne bag stoffets egenskaber og processer, men hvad fortæller de os mere konkret? Read more

HET seminar: Stefan Vandoren

08 November 2018 kl. 14:15

Title: TBA Read more

STOFFETS SKØNHED SIGER SANDHEDEN

14 November 2018 kl. 17:00

Men forenes matematisk skønhed sig med materielle sandheder? Read more

LIVETS OPSTÅEN SOM RESULTAT AF NATURLOVENE!

14 November 2018 kl. 19:30

Er livet opstået tilfældigt og i strid med termodynamikkens 2. Hovedsætning? Read more

DE SKJULTE LYD-UNIVERSER!

21 November 2018 kl. 19:30

Hvilke symfonier bærer vi selv rundt på i form af vores kæmpe fællesskab af en krop, der består af 37 mia. celler? Read more

Nano-Science Seminar: Peter Bøggild

23 November 2018 kl. 15:00

We invite you to join us at Nano-Science Seminar, held by Professor Peter Bøggild, November 23rd 15:00 at HCØ. Bøggild's group, NANOCARBON, focuses almost entirely on graphene and other 2D materials, and the manufacturing and applications hereofRead more

TIDENS TIKKEN OG TINGENES TILFÆLDIGHEDER

24 November 2018 kl. 17:00

Sker ting tilfældigt, eller ser det blot sådan ud? Men hvad siger moderne fysik? Read more

NUKLEARMEDICIN OG FREMTIDEN

28 November 2018 kl. 17:00

På Niels Bohr Institutet har der siden Hevesys virke været fokus på nuklearmedicinen, men hvad håber man at opnå med det tværvidenskabelige forskningsarbejde i en tid med ellers øget specialisering? Read more

DET SKETE I DANMARK!

28 November 2018 kl. 19:30

Er Danmark det rette sted for den fysiske forskning? Har vi de rette rammer til at skabe fortsatte forskningsmæssige fremskridt? Read more

MENNESKET SET SOM MIRAKLET OG MASKINEN!

06 December 2018 kl. 19:30

Har mennesket en fremtid for sig, eller er den forpasset?  Kan vi i den fælles jødisk-kristne kulturarv finde noget, som fremmer den enkeltes frihed og lykke? Read more