29. april 2014

Optisk kvanteteknologi, Søren Stobbe