16. februar 2015

Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer, Anders Svensson, Lektor