3. maj 2011

Foredrag med professor Jens Jørgen Gaardhøje: Ur-universets kvark-gluon plasma