3. november 2011

Foredrag med Ph.d. Anders Tranberg: Einsteins almene relativitetsteori