18. maj 2012

Niels Bohrs skoletid

Da Niels Bohr var syv år, begyndte han i skole på Gammelholm Latin- og Realskole. Hans klasse var den sidste, der gik ud af skolen under den gamle skolelov, men selvom skolen var streng og formel, voldte den ham ingen problemer. Måske fordi skolens lærdom i høj grad blev suppleret af undervisning i hjemmet.

Niels klarede sig godt i de fleste fag, og han var nummer ét i sin klasse. Hans værste fag var dansk stil, og han havde store problemer med at opfylde de formelle krav, der blev stillet. Der findes mange anekdoter om hans danske stile. Han skrev engang følgende stil: "En tur i havnen: Min bror og jeg gik en tur i havnen. Der så vi skibe losse og lade." Han var kommet til denne allitteration efter lange overvejelser og forsøg, og han kunne slet ikke forstå lærerens manglende forståelse for den. En anden gang fik Niels et stilemne, der hed "Brug af naturkræfter i hjemmet". Det blev for meget for den kommende videnskabsmand, og han truede med at indlede med "Hjemme hos os bruger vi ikke naturkræfterne." Hans bror, Harald, overtalte ham dog til at lade være.

Gruppebillede af klassen på Gammeholms Latin- og Realskole fra 1901

Gruppebillede af klassen på Gammeholms Latin- og Realskole fra 1901. Niels Bohr er nummer tre fra venstre på første række.

I de højere klasser begyndte undervisningen i matematik og fysik, og Niels' udsædvanlige evner blev hurtigt bemærket. Dengang var fysikundervisningen i gymnasiet noget, man gik ret let henover. Men Niels begyndte at læse mere om enmet end det, der stod i skolebøgerne, og der gik ikke længe, før han begyndte at lave små notater i bøgerne ud for de ting, der var forældede eller forkerte. Da en af hans klassekammerater bekymret spurgte ham, hvad han ville gøre, hvis han kom op i et af de "forkerte" afsnit, svarede han: "Naturligvis fortælle, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen."

Niels Bohr og hans kammerater efter studentereksamen i 1903

Niels Bohr og hans kammerater efter studentereksamen i 1903. Niels Bohr er nummer tre fra højre.

<< Forrige side

Næste side >>