– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

01. september 2009

Øster Voldgade 5-7 - Geologisk Museum 

Københavns Universitet fik først sin egen naturhistoriske samling, Universitetets Nye Naturaltheater i 1772. 

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Siden blev samlingen udvidet og skiftede navn og adresse flere gange. Den geologiske del af samlingen fik under navnet Mineralogisk Museum sit eget hus i 1893 og blev i 1976 til Geologisk Museum.

I Geologisk Museums udstillinger kan man se en lang række geologiske samlinger af fossiler, mineraler, bjergarter og meteoritter, og udstillingerne fortæller om solsystemet, livets udvikling, vulkaner og hvordan Danmark og Grønland er blevet til.

Videnskabsmanden Niels Stensen (1638-1686) gjorde flere betydningsfulde opdagelser indenfor anatomi, men han gjorde også epokegørende opdagelser indenfor geologi og kaldes geologiens fader. Med udgangspunkt i fund af fossile hajtænder udviklede han teorien om jordlagenes lagdeling, og han formulerede historiens første stratigrafiske principper, som siger, at nyere jordlag ligger oven på ældre, hvis lagene ikke er blevet forstyrret. Han grundlagde stratografien, som spiller en rolle i geofysikken, der undersøger jordens, havets og atmosfærens fysiske forhold blandt andet ved hjælp af boringer i is og jord.

Samlingerne har en lang og omskiftelig historie bag sig. Den ældste udstillingsgenstand i huset er et 218 kg tungt stykke trådsølv fra Norge, som blev fundet i 1666. Det stammer fra Kong Frederik IIIs kunstkammer, som var et af de første 'naturaliekabinetter' i Danmark. Naturalie- eller raritetskabinetter var samlinger af forunderlige og sjældne naturhistoriske genstande, som blev oprettet hos fyrster og fremtrædende borgere i renæssancen og en slags forløbere for vore dages museer.

I samlingen findes også de zirkoniumrige norske mineraler, som i 1922 blev brugt af George de Hevesy og Dirk Coster, da de i deres arbejde på Niels Bohr Institutet identificerede grundstof 72, Hafnium, latin for København.

Museet er en del af Københavns Universitet og det videnskabelige personale forsker indenfor en lang række geologiske fagområder.

Geologisk Museum er dekoreret indvendigt af maler Oscar Matthiesen i 1916. På væggen ved trappen kan man se en freske af den danske videnskabsmand Niels Stensen, også kendt som Steno. Under billedet står: Nicolau Stenoni geologiae parenti honoris causa – Til ære for Niels Stensen, geologiens fader.

Geologisk museum: https://www.geologi.snm.ku.dk/

Næste side >>