– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

28. august 2009

Bredgade 62 - Niels Bohrs barndomshjem

I 1886 flyttede Niels Bohrs far og mor, Christian Bohr og Ellen Adler Bohr, med deres to ældste børn, Jenny og Niels ind i Bredgade 62, da Christian Bohr blev ansat som lektor på Fysiologisk Institut ved Københavns Universitet.

Huset i Bredgade 62 var barndomshjem for Jenny (f. 1883), Niels (f. 1885) og Harald (f. 1887), og et helt særligt et af slagsen. Det var et hjem, som summede af viden, videnskab, idéer og lysten til at forstå, hvordan verden hænger sammen, og her var der plads til, at børnene kunne tage del i et dagligliv præget af nysgerrighed. Huset modtog ofte prominente gæster fra ånds- og naturvidenskabens verden.

Huset i Bredgade 62 blev bygget i 1785 til Det Kongelige Kirurgiske Akademi. Bygningen fungerede i det 18. århundrede og i første halvdel af det 19. århundrede også som tjenestebolig for fremtrædende københavnske kirurger og anatomer. I 1946 blev det til Medicinhistorisk Museum, i dag Medicinsk Museion.

Niels Bohr begyndte som syv-årig på Gammelholm Latin- og Realskole, som lå nogle gader fra Bredgade 62.  Da matematik- og fysikundervisningen begyndte i de højere klasser, blev det for alvor tydeligt, at Bohr havde nogle helt særlige evner. Fysik var ikke et fag, som blev prioriteret særlig højt på det tidspunkt, og det var i højere grad hans far end lærerne og fagbøgerne, som inspirerede Bohr til at beskæftige sig entusiastisk med faget. Han var langt foran sin klasse og kendt for at rette i bøgerne, når noget var forældet eller forkert.

I 1903 begyndte Niels Bohr sine studier ved Københavns Universitet. Han læste fysik, astronomi, kemi, matematik og filosofikum, som alle studerende skulle bestå for at kunne læse videre. 

Niels Bohr var vant til at arbejde i sin fars fysiologilaboratorium, som lå i en bygning bag hjemmet. Som studerende lavede han her eksperimenter til at undersøge væskers overfladespænding i forbindelse med en prisopgave udskrevet af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og han vandt i 1907 en guldmedalje for denne opgave.  Artiklen blev udgivet på engelsk i 1909 i Philosophical Transactions of the  Royal Society of London, og det blev hans første publicerede artikel og den eneste, som beskrev Bohrs eget eksperimentelle arbejde.

Bohrs studier var efterhånden blevet overvejende teoretisk orienterede og i sommeren 1909 tog han sin magistergrad i fysik. Kort efter begyndte han at arbejde på sin doktorgrad, og i 1911 forsvarede han sin doktorafhandling, Studier over Metallernes Elektronteori. Niels Bohr boede i hjemmet i Bredgade indtil 1911.

Medical Museion: http://www.museion.ku.dk/

Næste side >>