24. september 2009

Mars

MarsMars er meget mindre end Jorden og har kun en tynd atmosfære. I vore dage foregår der en meget intens udforskning af Mars med rumsonder og landsatte køretøjer.

Meget tyder på at der tidligere har været flydende vand på Mars. Henover midten af billedet ses Vallis Marineris, et stort system af dale, der er dannet ved erosion af strømmende vand på samme måde som f.eks. Grand Canyon i USA. I dag er der ikke meget vand tilbage, men det er lykkedes at påvise vand under overfladen.

I starten af 2016 står Mars i Jomfruen. I årets første måneder bevæger den sig jævnt mod øst og går ind i Vægten 18. januar, i Skorpionen 14. marts og vi-
dere til Ophiucus 4. april. Midt i april starter den sin retrograde, vestgående bevægelse og 1. maj går den ind i Skorpionen igen. 29. maj fortsætter den ind i Vægten. Mars er i opposition til Solen 22. maj. Sidst i juni vender den igen og bevæger sig atter mod øst. 3. august går den tilbage i Skorpionen og fra 22.
august til 3. september bevæger den sig langs et stykke af grænsen mellem Ophiucus og Skorpionen. Det betyder at den 22. august går ind i Ophiucus, 28. august tilbage i Skorpionen og 3. september igen ind i Ophiucus. 23. september fortsætter den ind i Skytten, 9. november ind i Stenbukken og fra 16. december og året ud står den i Vandmanden.

Faktaboks: Mars
Ækvatordiameter: 6792 km, 0.530 x Jordens
Masse: 0.640·1024 kg, 0.107 x Jordens
Massefylde: 3.940 g/cm3, 0.710 x Jordens
Tyngdeacceleration: 3.7 m/s2, 0.380 x Jordens
Rotationstid: 24.62 timer, 1.026 døgn
Ækvatorhældning: 1.9°
Omløbstid om Solen: 1.88 år
Banehastighed i middel: 24.1 km/s
Middelafstand fra Solen: 1.52 AE, 228 mill km
Mindste og største afstand fra Solen: 1.38 AE, 1.67 AE
Baneexcentricitet: 0.093
Banehældning: 1.9°
Antal kendte måner (2014): 2