24. september 2009

Jorden

Jorden

Jorden er den tredje planet i solsystemet regnet fra Solen. Indtil videre er Jorden det eneste sted i Universet, hvor der er påvist levende væsener.

Jorden er den største af de fire klippeplaneter - Merkur, Venus, Jorden og Mars. Disse fire planeter er opbygget af klippemateriale og har derfor en fast overflade.

Det meste af Jordens overflade er dækket af hav. Netop forekomsten af flydende vand på Jorden har spillet en stor rolle for at livet i sin tid kunne opstå. Det er i vand, de forskellige stoffer har kunnet finde sammen og danne de store komplekse molekyler, som udgør livets byggesten.

Derfor er søgen efter liv på planeter, der kredser om andre stjerner end Solen, koncentreret om de planeter, hvor temperaturforholdene muliggør flydende vand.

Faktaboks: Jorden
Ækvatordiameter: 12756 km
Masse: 5.977·1024 kg
Massefylde: 5.520 g/cm3
Tyngdeacceleration: 9.8 m/s2
Rotationstid: 23.94 timer, 0.997 døgn
Ækvatorhældning: 0.0° (definition)
Omløbstid om Solen: 365.26 døgn
Banehastighed i middel: 29.8 km/s
Middelafstand fra Solen: 1.00 AE, 150 mill km
Mindste og største afstand fra Solen: 0.98 AE, 1.02 AE
Baneexcentricitet: 0.017
Banehældning: 0.0° (definition)
Antal kendte måner (2014): 1