16. marts 2008

Tungere end luft

Kære forsker
CO
2 er tungere end O2. Hvorfor bliver CO2 så ikke nær jordoverfladen, i stedet for at svæve opad mod atmosfæren?
 
Med venlig hilsen
K

Det er rigtigt at kuldioxid, CO2, er tungere end luft, 1 l vejer ca. 1,5 gange så meget som 1 l luft. Der er steder på jorden med vulkansk aktivitet, hvor den tungere kuldioxid ligger i sænkninger, så man bliver kvalt, hvis man går derned.

Kraftværk med skorstene, der rygerUnder almindelige forhold røres der derimod om i lufthavet for det første af vinde men også fordi jorden opvarmes forskelligt, afhængigt af hvad der er på overfladen, tænk på en græsplæne og en tjæret parkeringsplads en varm stille solskinsdag. I de varmere områder stiger luften op.

Opadgående luftstrømme kan være kraftige også i mange kilometers højde, så der røres også rundt lodret. Desuden betyder molekylernes sammenstød at alle luftarter, både lette og tunge, har en tilbøjelighed til at vandre rundt over alt, de lette luftarter er der bare forholdsvis mere af i store højder og de tunge ved jorden.

Nogle få luftarter kan vandre så højt og få så store hastigheder, at de kan blive frigjort fra jordens tyngdekraft f.eks. brint (hydrogen). Ved jorden ved almindelig temperatur og tryk er molekylernes middelhastigheder for ilt (oxygen) og kvælstof (nitrogen) omkring 500 m/s, for brint (hydrogen) ca. 2000 m/s og for kuldioxid ca. 400 m/s.

Med venlig hilsen
Malte Olsen