8. april 2010

Jordens magnetiske polvending

Hej Spørg om Fysik
Jeg så forleden filmen 2012 om jordens undergang forårsaget af et såkaldt polvending. Hvad er sandsynligheden for en sådan vending lige netop på dette tidspunkt. Ifølge vores egen satellit Ørsted, er der observeret stigende hastighed på relocationen af magnetisk nord og sydpol, hvilke kan være tegn på foranstående polvending.
I 2012 vender solen sandsynligt polaritet (det gør den hver 11 år regelmæssigt).

Ifølge NASA er der risiko for op til 7 gange sol indstråling pga. sol-maksimum i 2012. Og en komet (nibiru) passerer jorden i "sikker" afstand, men den har vel også et magnetfelt der kan påvirke jorden.

Er det noget vi skal frygte ?

Med venlig hilsen
CLP

Det er rigtigt, at Jordens magnetfelt har "skiftet retning" adskillige gange i Jordens historie, og tilsvarende har de magnetiske poler "byttet plads". De sidste 20 mio år er dette sket i gennemsnit hvert 250.000 år, men den sidste polvending har været for 780.000 år siden.

Polvandringen vist på kortSelvom en polvending, statistisk set, nu "er på tide" - så er det ikke noget som kan forudsiges, idet det sker kaotisk. Vi kender også til en periode, hvor der ikke var en eneste polvending i 50 mio år! Derfor er der heller ingen sammenhæng mellem vending af Jordens og Solens magnetfelt - det sidstnævnte sker hvert 22. år. En vending af Jordens magnetfelt tager flere tusind år - og vi kan først konstatere den med sikkerhed, efter at den har fundet sted.

Målinger fra Ørsted-satellitten viser, at hastigheden med hvilket den magnetiske nordpol bevæger sig er steget: i 1990 accelererede den pludseligt fra en hastighed på 10 km årligt til 60 km om året. Den har ellers bevæget sig med en stabil hastighed gennem flere årtier. På trods af at polen siden 2003 har sagnet farten en anelse, vil den, hvis den fortsætter i samme tempo, om tredive år passere vest om den geografiske nordpol til Sibirien. Nordpolens høje fart kan være et tegn på en polvending. Den magnetiske sydpol bevæger sig dog ikke nær så hurtig som nordpolen, idet den i det sidste årti kun har flyttet sig med omtrent 5 km om året. Billedet til højre illustrerer en polvending.

Uddybende læsning: Olsen, N., and L. Lyndgaard, Mystiske forandringer i Jordens magnetfelt, Geografisk Orientering 5/2008, 674-678, 2008.

Med venlig hilsen
Nils Olsen, professor Danmarks Rumcenter