14. marts 2014

Er partikler fra flybrændstof skadelige?

Hej Spørg om Fysik
Mange af mine venner er bekymrede for de partikler, som udskilles i flyenes brændstof, og nogle hævder ovenikøbet, at de skadelige stoffer bevidst tilsættes af hemmelige x-mænd.

Mit spørgsmål er, om de partikler, som udledes af fly i 10 kilometers højde overhovedet når jorden, eller om de bliver deroppe.

På forhånd tak
P L

Når fly forbrænder brændstof, dannes der ligesom når biler kører forskellige produkter: gasser som f.eks. kuldioxid og vanddamp, samt visse meget små partikler.

Oversigt over lag i atmosfæren

Atmosfærens lag

Flyenes partikler slippes ud i store højder, bortset fra de korte op- og nedture ved lufthavnene. En del flyruter vil foregå i den del af atmosfæren, man kalder troposfæren (atmosfærens nederste del), mens andre ruter ligger i stratosfæren (starter i polare egne omkring 6-8 km’s højde).

Den udsendte kuldioxid bidrager, som alle andre forbrændinger af fossile brændstoffer, til stigningen i atmosfærens indhold af drivhusgassen kuldioxid.

Partiklerne bidrager til at holde atmosfærens partikelindhold højere, end det ellers ville være. Dog er levealderen af partikler i atmosfæren relativt lille, så tæt ved jordoverfladen forsvinder de hurtigt på overfladen (timer - dage).

Vulkanudbrud

Vulkanudbrud

Udslip i stratosfæren lever længere

Udslip højere oppe vil være længere om at nå ned til overfladen, men til sidst ender også disse partikler på overfladen pga. tyngdekraften. I stratosfæren vil udsendte partikler kunne leve op til uger-måneder, inden de når ned til overfladen, afhængigt af partikelstørrelsen. 

Man kan sammenligne flyenes partikler med vulkanudbrud, hvor der udspydes gasser og partikler. De allerstørste partikler (sten, aske) falder ned inden for sekunder-minutter, mens mindre og mindre partikler lever progressivt længere og længere. Ganske fine partikler der når op i stratosfæren bruger uger-måneder på at falde ned til jordoverfladen.

Contrails

Contrails

Påvirkning fra solstråling der tilbagekastes

Under visse atmosfæriske forhold kan flyenes partikler danne såkaldte CONTRAILS, som teknisk set observeres som alle andre skyer. CONTRAILS dannes når der er tilstrækkeligt vandindhold til en vækst af partiklerne. I stor højde vil de være iskrystaller (ca. 10 mikrometer store), og så benævnes de cirrusskyer.

CONTRAILS kan leve fra minutter til få dage og har indflydelse på hvor stor en del af solstrålingen, der tilbagekastes til universet. Derved kan en øgende flytrafik have indflydelse på Jordens klima.

Menneskeskabte partikler afkøler

Selv om flypartikler ikke danner CONTRAILS, kan de alligevel påvirke klimaet. Generelt kan partikler nemlig selv som ganske små påvirke solstrålingen. Partikler kan både sprede sollys, og derved medvirke til afkøling af Jorden, samt tilbageholde infrarød stråling, og derved bidrage til drivhuseffekten af atmosfæren.

Smog

Smog

Generelt mener man, at menneskeskabte partikler samlet set afkøler Jorden svagt.

Man har længe været opmærksom på atmosfærens indhold af partikler, som i visse egne kan blive meget store (såkaldte smog-situationer som for nyligt er set i Kina).

Det positive i sagen er, at atmosfærens indhold af partikler hurtigt vil blive formindsket til et naturligt niveau, dersom man kunne stoppe de menneskabte udslip. Partiklerne falder simpelt ud inden for dage-uger, eller højst måneder.

Med venlig hilsen
Aksel Walløe Hansen