7. oktober 2010

Danner partikler fra soludladninger skyer?

Hej spørg om fysik
Når DMI meddeler at der vil være nordlys, har det hver gang kun været muligt at se en tæt overskyet himmel. Dette får mig til at tænke på Eigil Friis (Christensen?) påstand om, at partikler fra soludladninger danner skyer.

Er der tegn på, at solen igen er i gang med en ny periode med hyppige udladninger efter den unormalt lange pause, og hvilken indflydelse vil dette have på klimaet?

Med venlig hilsen
M W-P

Hvis du ikke kan se et nordlys pga skyer, så kan disse skyer ikke relateres til den aktive sol, der har dannet nordlyset. 

Skyer i al almindelighed dannes af årsager, der ikke kan spores tilbage til Solens aktivitet. Ja faktisk skulle en aktiv Sol betyde færre skyer ifølge Svensmarks teori, som jeg formoder, du henviser til. 

 Nordlys
På billedet ses et flot nordlys

Nordlys er tegn på en aktiv Sol, og derfor skulle der være større beskyttelse mod kosmisk stråling, som kommer fra galakserne, og som ifølge Svensmarks teori skulle forårsage ekstra skydannelse.

Nordlyset derimod skyldes partikler, der kommer direkte fra Solen.

Solen synes nu at være ved at komme ud af en længere periode med lav aktivitet (se f.eks. NASAs hjemmeside om solpletscyklussen her.).

Om der er en indflydelse på klimaet har været diskuteret i mange år, men uden overbevisende resultater. Lige nu synes man at være enige om, at påvirkningen er svag. Indflydelsen på klimaet vil i alle tilfælde blande sig med alle mulige andre påvirkninger af klimaet, og alene derved blive svær at identificere pga styrken. 

Og yderligere har megen forskning vist, at man ikke kan finde en sammenhæng mellem Solens aktivitetsrytme på ca 11 år og klimaet ved jordoverfladen. Og på 50 - 100 års tidsskalaen går det helt galt. Ifølge Svensmarks teori skulle magnetfeltet have været stærkere siden 1950'erne for at forklare de voksende temperaturer, vi har set de sidste 50-60 år. Men faktisk er det gået stik modsat, idet alle målinger indikerer den modsatte udvikling i Solens magnetfelt i samme periode.

Vi må derfor konkludere, at teorien om Solens påvirkning af Jordens klima på relativt kort tidsskalaer via modulation af kosmisk stråling ikke kan påvises.

Hilsner
Aksel Walløe Hansen