26. november 2010

Global middeltemperatur

Hej Spørg om Fysik
Den globale temperatur ser ud til at variere på en systematisk måde gennem året.
Det kan klimamodellerne formentlig også forudsige - ellers er de jo fejlbehæftede eller i det mindste mangelfulde.

Men kan man så ud fra klimamodellerne sige noget om, hvilke effekter der er de væsentligste bidrag til denne årstidsvariation (det kunne f.eks. være variationen i afstanden til Solen eller den skæve fordeling mellem land og hav på den nordlige og sydlige halvkugle)?

Med venlig hilsen
P R

Den globale gennemsnitstemperatur varierer med ca. 3.5 grader hen over året. Det er koldest, når det er vinter på den nordlige halvkugle og varmest, når det er sommer der.

Forskellen skyldes, at andelen af land i forhold til ocean er større på den nordlige halvkugle end på den sydlige. Det er derfor den nordlige halvkugles årstidsvariationer som "vinder" og altså påvirker den globale temperatur. Den primære årsag til, at den nordlige halvkugle har størst forskel mellem sommer og vinter er, at den effektive varmekapacitet for landmasser er langt mindre end for oceanet. Dette skyldes, at varme kun meget langsomt kan trænge ned i landmasserne, medens oceanerne effektivt set er langt mere træge, når det gælder temperaturudsving hen over året. Der er også såkaldte feedbackprocesser som medvirker til at forøge forskellen mellem sommer og vinter. Dette gælder først og fremmest vanddamp-feedback og i mindre grad is-albedo feedback.

Billedet viser middeltemperatur midlet over 5 år for jorden

Afstanden til solen er næsten den samme sommer og vinter og kan slet ikke forklare det store udsving på 3.5 grader. 

Klimamodeller simulerer også en forskel mellem sommer og vinter på mellem 3 og 4 grader. De "gode" modeller ligger heldigvis alle tæt på 3.5 grader.

For de modeller der har enten lidt for stort (4 grader) eller lidt for lidt udsving (3 grader) er det modellernes evne til at optage varme i oceanerne øverste dele der er problemet.

Med venlig hilsen
Eigil Kaas