2. maj 2010

Vandstandsstigning

Hej Spørg om Fysik 
Kære institut, som daglig læser af Berlingske Tidene, har jeg i en artikel af Johannes Ågård (videnskabsjournalist) læst følgende:

IsbjergAfsmeltning af Antarktis vil give vandstandsstigninger, mange meter, og det med kilde til Niels Bohr institutet, og nu bliver min skolelærdom anfægtet.

Arkimedes lov som danner grundlag for et legme nedsænket i en væske, fylder det den fortrænger, og denne læresætning er misbrugt i klimadebatten.

Isbjerge og selv på Antarktis , ligger nedsænket i havet, tidligere oplyst er der 20% luft i isen, og 10% stikker over overfladen, og det vil nok ikke ske hvis der ikke var luft i isen.

Når denne is (hvis) opløses og varmen giver ca 2-4% udvidelse sammenholdt med de 10% som er over vandet, vil denne opløsning kun give indskrængninger af vandspejlet, og ikke som påstanden lyder vandstandsstigninger, selve ordet vandstandsstigninger kan kun bruges i et kar som eks., et badekar, og den rette talemåde virkning, er kystforandringer, da det ved udligning er kysterne der bærer forandringen.

Kan jeg i dialogens hellige navn, opnå et svar ? er jeg Dem taknemmelig.

Med venlig Hilsen
F B

 

Densiteten af is uden gas bobler er ρ = 0,920 kg/liter så selv is uden gasbobler vil flyde på vandet og ca. 10% vil være over vandoverfladen.

Din argumentation er rigtig for isen over nordpolen. Den udgøres af havis, som flyder på vandet. Som bekendt har såvel Russiske som Amerikanske atomubåde sejlet under nordpolen og gemt sig der (sikkert også Franske og Engelske men det er ikke pointen). Nedmeltning af nordpolen vil altså ikke bevirke væsentlige ændringer i havniveauet.

Sagen stiller sig helt anderledes for Grønlands indlandsis og Antarktis is. Disse ismasser hviler nemlig på fastland og flyder ikke (for størsteparten bortset enkelte dele af kanterne). Størsteparten af denne is befinder sig over havniveau. Smeltningen af disse ismasser og diverse bræer mm. vil altså bevirke en reel vandstandsstigning. Desuden vil fastlandene dvs. Sydpolarlandet og Grønland hæve sig noget når massen af isen forsvinder.   

Totalnedsmeltning af Grønlands indlandsis vil give en havstigning på omkring 7 meter. For Danmarks vedkommende vil det i alvorlig grad påvirke os i Sønderjylland, på Amager, sydhavsøerne samt mange andre kystegne, hvis der ikke bygges ret store diger. Mange andre lande vil blive påvirket i f.eks. Stillehavet, Det Indiske ocean Bangladesh og f.eks. Holland. De fleste lande med kyst imod havet vil blive påvirket i kystegnene. En helt anden og meget alvorligere ting er det hvis sydpolens iskappen på Antarktis %isskjold% smelter. Den potentielle vandstandsstigning ligger omkring 70 meter. For Grønlands vedkommende er der helt klart forøget afsmeltning i disse år, så det kan blive et reelt problem.

I Antarkis er situationen mere uklar idet der kommer forskellige udmeldinger om afsmeltningen der.

Den oprindelige pressemeddelelse fra NBI findes på:

Fra en artikel om klimaændringer skrevet fra NBI Center for is og klima:

Kan man se temperaturens forløb i Grønland igennem de sidste 100 000 år.

Temperaturen i Grønland over de sidste hundrede tusinde år

Willi DansgaardHer fremgår det hvad middeltemperaturen målt i isen har været sammenlignet med i dag. Det ses at middeltemperaturen har været lidt højere end nu de sidste 10 000 år.

På NBI har vi kilometer af iskerner (se artiklen) liggende som man måler på. Danmark har været et foregangsland på det område især via professor Willi Dansgaard, idag ledes gruppen af Professor Dorthe Dahl-Jensen. Ud over temperaturforløb kan man få mange andre oplysninger f.eks. om vulkanudbrud mm. af de stofrester og gasser, som findes i isen.

 

 

Med venlig hilsen
Anders Svensson, lektor
Malte Olsen