13. februar 2008

Grønlandsisens gennemsnitstemperatur

Hej NBI
Vi er en 1.g klasse, der er ved at finde ud af, hvor meget vandstanden i verden stiger, hvis indlandsisen smelter, samt hvor meget energi det kræver. Men desværre mangler vi gennemsnitstemperaturen for indlandsisen (på Grønland). Vi har prøvet at kontakte DMI, men de henviste os til jer, da det er jer der foretager isboringerne. Så hvis I kunne hjælpe os, ville vi være meget taknemmelige.

Hilsen
1.z, Rosborg Amtsgymnasium

 

Forskningsgruppen "Is og Klima" på Niels Bohr Instituttet har i mange år boret til bunden af den Grønlandske indlandsis for ved måling af bl.a. isotopindholdet, forurening m.m., og derved at kunne bestemme temperaturforholdene igennem mere end 100 000 år.

Der kan man se istiderne og meget spændende hvor hurtigt temperaturen ændres før og efter en istid se forskning fra NBI om Geofysik, Is og Klima her.

Der er derfor en meget omfattende viden om isens temperaturforhold i nærheden af de efterhånden mange boringer igennem isen, idet en af de målinger, der også foretages, er temperaturen af isen. Det viser sig, at isen i en meget lang periode af år "kan huske" den temperatur, der var, da sneen der dannede isen faldt. Det betyder, at temperaturen på dannelsestidspunktet er bestemmende for isens temperatur meget langt ned.

Helt ved bunden i den højeste del af isen (den nordligste halvdel af Grønland) vil varmestrømmen fra jordkernen efterhånden opvarme isen til en højere temperatur. Isen i bunden presses efterhånden ud imod kanterne af Grønland, og nær kanten stiger temperaturen efterhånden op imod omgivelsestemperaturen.

Der er tale om meget store ismasser men gruppens skøn er omkring -15 °C til -25  °C som middelværdi, dvs. hvis I regner med -20 °C er det nok fornuftigt.

Med venlig hilsen
Malte Olsen