16. oktober 2010

Tidsmåling i GPS og UTC tid

Hej Spørg om Fysik
Kan NBI oplyse nærmere om følgende tidsmålingsspørgsmål.

Baggrund: De såkaldte "Frankfurt ure" er, så vidt jeg ved, styret af en radiosender og viser Local Time. I Danmark UTC+1 (sommertid UTC+2)- GPS udstyr har ofte et tidsdisplay. Min GPS (Garmin Etrex) viser ikke samme tid som mit "Frankfurt" ur.

Spørgsmål: Hvilken tid viser "Frankfurt ure"? og hvilken tid viser GPS udstyr?

Jeg er kapsejladsdommer, hvor måltagning kan være på tid. Her er det væsentligt, at nøjagtigheden er på under 1 sekund.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
SK

GPS systement kører uden korrektion for variationer i jord-rotationen, og tager ikke hensyn til at Coordinated Universal Time (UTC) er defineret "forkert". (Det hænger på sekundets definition). Der er nu 15 s forskel mellem GPS tid og UTC.

Frankfurt uret viser UTC og GPS udstyr GPS tid, med mindre en konstant korrektion
er indbygget. Vi anvender i Danmark midteuropæisk tid, som er UTC + 1 time, idet UTC er også næsten tiden i Greenwich ved London (observatoriet), som også kaldes Greenwich Mean Time (GNT).

Europakort med markerede afstandscirkler fra Frankfurt, som har afstand 500, 1000, 1500, 2000 km.Tidssignalet fra Frankfurt kaldes DCF77 (D = Deutschland, C = langbølgesender, F = Frankfurt am Main, 77 = senderfrekvens 77,5 kHz).

Senderen ligger i Mainflingen sydøst for Frankfurt og er drevet af  Physikalisch-Technische Bundesanstalt. (PTB), sendereffekt 50 mkW. Den kan modtages i afstande op til 2000 km.

Tiden kommer fra et atomur der. Signalet indeholder en del information, herunder skift fra sommer til vintertid, skudsekunder, dag i måneden, ugenummer, månedsnummer mm. Nøjagtigheden kan være nede på ± 2 ms (tusindedele sekund).

Med venlig hilsen
Carl Christian Tscherning
Malte Olsen