13. februar 2008

Genstande der ruller opad

Hej S L
Tak for din video af en rullende flaske, som reaktion på mit svar til Politikens oplysning.
Jeg forstår at I mente at den rullede opad.

Der er ikke kendte tyngde anomalier af den art, der kan måles med almindelige instrumenter eller sanses.

Der kan være ganske svage kræfter fra malmfyldte bjerge, det anvendes til malmsøgning, men det kræver uhyre fintfølende instrumenter. Set fra min stol er det i har set en flaske, der ruller ned af en skråning. En plastikflaske er ikke påvirket af magnetfelter osv. så for netop den, er der kun tale om tyngden, som for al praktisk erfaring peger imod jordens center.

En vandret flade er fysisk set defineret ved at f.eks. en stålkugle vil ligge stille. Er der en skråning vil kuglen rulle nedad, for fysik til lavere potentiel (højde) energi, på samme måde som en sten falder nedad, når man slipper den. En vandret flade bestemt som overfladen af stillestående vand, er vinkelret på retningen til jordens centrum, et lod i en snor peger altså imod jordcenteret. Der kendes ikke synlige afvigelser fra det.

Hvad er det så I ser. Det kan jeg naturligvis ikke vide, men min bedømmelse må ud fra den viden ovenfor være, at der er nået i området der snyder øjet, så det virker som opad. Det kan være, at alle træer hælder lidt den ene vej på grund af lyset eller vinden osv. Det problem kan ikke løses herfra, kun på stedet, men altså fra mit synspunkt, flasken må rulle nedad. Problemet er altså, hvordan I har vurderet, hvad der er opad, og hvad der er nedad.
Der skulle i øvrigt være et sted i Norge, som i turistreklamerne netop beskriver et område med samme virkning.

Med venlig hilsen
Malte Olsen, lektor