13. februar 2008

Carbondioxid

Hej Spørg om Fysik

Jeg er absolut ikke velbevandret i fysik og kemi, men jeg er af den opfattelse, at CO2 (som der jo tales utroligt meget om p.t.) består af 1 C-molekyle (Carbon/Kul) og 2 O-molekyler (oxygen/ilt)

Derfor melder spørgsmålet sig: Er det fuldstændig umuligt at adskille CO2, så man får ilt, som jo vil gavne atmosfæren og alt levende og 1 kulmolekyle, som vel må kunne finde anvendelse til et eller andet fornuftigt.

Med venlig hilsen
G G

 

Det er korrekt at kuldioxid består af et Carbon atom (kulatom) og 2 oxygen atomer (iltatomer). Kuldioxid fremkommer når man brænder stoffer der indeholder kul.

Det er f.eks. det man gør i et gasblus, et oliefyr eller en brændeovn. Det er også det vi gør når vi spiser planter eller kød. I forbrænding oxyderes (iltes) kullet og bliver til carbondioxid ved en varm proces, i os ved en kemisk (våd) proces, som skaffer os energi til at bevæge os eller til at holde temperaturen. Det er en proces som udvikler varme, frigør energi, det er præcist, det vi bruger den til.

Den omvendte proces kræver den samme energi. Man kan altså godt lave den omvendte proces kemisk eller elektrisk, men der skal tilføres den samme energi, som man fik ved at brænde kullet. I naturen sker denne proces i de grønne blade på planterne og ikke mindst i grønne alger i havene. Energien kommer her fra solen i form af lys, og grøntkornene er stedet hvor processen sker. Oxygenen frigøres og Carbon anvendes til at bygge plantens masse op dvs. til at vokse eller blive kraftigere. Der er altså ingen let genvej til at skaffe os af med Carbondioxid.

Med venlig hilsen
Malte Olsen