6. december 2011

Hvorfor er havniveauet ændret?

Hej Spørg om Fysik
For at holde gryden i kog med de sidste nye oplysninger fra Videnskabens Verden. Havet er sunket med 6 m.m., og hvad er så årsagen? Måske afsmeltning af is, samt 20% luft i isen? Har du et andet bud? 

Med venlig Hilsen
F B V

Uanset hvad densiteten er, så fortrænger et legeme præcis den mængde vand, som det selv vejer - hvis det flyder. Altså kan et luftfyldt isbjerg ikke fortrænge mere vand, bare fordi det er luftfyldt.

For os glaciologer er det eneste interessante tal for beregning af is og fluxen af is fra kontinenter til oceanet kun massen (at beregne volumenet er et større og uinteressant regnestykke).

Gletscheris har massefylden 917-920 kg/m3. I gasfyldt gletscheris er luftindholdet 10 % af volumenet ved STP. Imidlertid stiger trykket i is nedefter med ca. 1 bar per 12 m (isostatisk tryk). Det betyder, at is i 200 m dybde er under et et tryk på 200 m - 24 m (glaciologisk korrektion) x 920 kg/m3 dvs. ca. 16 bar, og dermed er voluminet af gassen skrumpet til næsten 1/2 % af isen volumen.

Den eneste effekt jeg kan se, er at isbjerge medbringer indkapslet, gas som gør dem tungere (ikke større massefylde) end isen selv. Denne gas bliver frigivet under smeltning og forsvinder.

Imidlertid er denne effekt helt ubetydelig:
masse af 1 m3 is = 917 kg. masse af indkapslet luft: 100 liter = ca. 4 mol, hver på 16 gram = 80 - 100 gram luft.

Stigningsshastigheden for verdenshavene vist på jordklode

Ændring i havniveauet over 5 år

I øvrigt er havvandsstigninger aldeles komplicerede. Jeg vedlægger 16 års observationer til illustration. 3 km vandsøjle er ikke sådan at varme op. I figuren ses den voldsomme effekt af termisk ekspansion, mens overfladevandet flyder vestpå i Stillehavet. Salinitet spiller også en rolle. Læg mærke til, at USA ved skæbnens ironi faktisk oplever en nedgang i havvandsstand.

Jeg håber at dette er til hjælp.

Med venlig hilsen
Jørgen Peder Steffensen