20. februar 2009

Kan man bevæge sig baglæns i tid?

Hej Spørg om Fysik
Albert EinsteinJeg ville høre hvorfor man bevæger sig baglæns i tid, hvis man har en hastighed (også fart?) der er større end lysets hastighed?

Jeg ved godt, at man ifølge Einsteins relativitets teorier, ikke kan overgå lysets hastighed. Men jeg har hørt om tachioner, der menes at have hastigheder over lysets hastighed, og som ses gående baglæns i tid for en observatør.

Med venlig hilsen
S KK

Spørgsmålet er både hypotetisk og kontrafaktuelt. Der er intet eksperimentelt belæg for, at signaler eller stof kan bevæge sig hurtigere end lyset.

Der har gennem de sidste 50 år jævnligt verseret modeller med tachyoner, altså hurtigere-end-lys partikler. Modellerne er baseret på formelle relativistiske betragtninger, men har ikke overlevet fysikkens indre kritik, og er i dag ikke en del af fysikkens fortælling. De skal nok dukke op igen - og vil sikkert blive forladt igen.

Det, man rationelt kan diskutere, er ikke, hvad der sker, hvis man bevæger sig hurtigere end lyset, men derimod samtidighedens relativitetet. Hvis to begivenheder er samtidige for en iagttager, vil de nemlig ikke være samtidige for en anden iagttager, der bevæger sig i forhold til den første. På grund af lyshastighedens universelle konstans, vil den anden iagttager se den begivenhed, han bevæger sig hen imod, før den begivenhed, han bevæger sig væk fra. 

Den naive iagttager, vil derfor kunne opfatte den første begivenhed, som årsagen til den anden. Men han vil være ganske uenig med en tredie iagttager, der bevæger sig den modsatte vej, og ser begivenhederne i den omvendte rækkefølge. Konklusionen er derfor, at begreberne årsag og virkning ikke kan være meningsfyldte for to begivenheder, der kan være samtidige for blot en iagttager.

Hvis der, hypotetisk og kontrafaktuelt, skulle findes signaler (eller partikler eller personer), der bevæger sig hurtigere end lyset, ville udsendelse og modtagelse kunne vendes om, afhængigt af iagttagerens bevægelse. Sådanne iagttagere ville derfor hævde, at signalerne kunne både gå fremad og tilbage i tiden. Det er her, de populistiske forklaringer starter -- og fejler.

Med venlig hilsen
Benny Lautrup professor