21. december 2010

Udviklingen omkring /super)strengteorien

Hej Spørg om Fysik
Er der på det seneste sket nogen udvikling indenfor (Super)streng-teorien, og er der udført eller planlægges der eksperimenter som kan være med til at be- eller afkræfte teorien, eller vil ny viden være mere baseret på tilfældigheder og indirekte beviser?

Med venlig hilsen
Henrik Brahtz

Der er sket mange nyere udviklinger af (super)strengteorien. En af de vigtigste er komplementaritet imellem teorierne for partikler, som de vi bruger til beskrivelse standard modellen, og strengteorien, der som noget særligt inkludere gravitationskræfter.

Planck satellitten

På den måde kan man relatere resultater og fænomener fra disse partikel teorier (kvantefeltteorier) til de fra gravitations og strengteorier. Derudover foreslår dette, at der kan anlægges en helt ny synsvinkel på rumtid, som et koncept der opstår på samme måde som vand opstår ud af en samling af partikler. Denne beskrivelse kan måske også hjælpe os til bedre at forstå de stærke kræfter, der binder quarkerne sammen.

En anden anvendelse af disse ideer har givet en fuldstændig ny synsvinkel på visse faststofsystemer, og tillader beskrivelse af disse ud fra de termer, der anvendes omkring sorte huller. Der er mange andre udviklinger, her er kun nævnt nogle få.

Med hensyn til eksperimenter vil CERN eksperimenterne på Large Hadron Collider blive anvendt til at se efter ekstra dimensioner og supersymmetri, begge disse er centrale ingredienser i strengteorien. Feltet omkring Streng kosmologi søger også at få forbindelse til rumeksperimenter f.eks. Planck satellittens målinger.

Med venlig hilsen
Niels Obers