20. december 2009

Elektromagnetiske skalarbølger

Hej Spørg om fysik
Mit firma importerer metal skiver, der hævdes at være påført "skalare" bølger. Disse bølger skulle kunne skabe så stort ubehag for flåter og lopper på kæledyr, at de forlader kæledyrene.

1.  Findes der en person på Niels Bohr instituttet eller i Danmark, der har viden om skalare bølger? Altså den type bølger, som Nikola Tesla eksperimenterede med i 1890 -1900?

2.  Kan feltstyrken af skalare bølger måles? Hvordan i bekræftende fald?

3.  Findes der moderne litteratur om skalare bølger?

Så vidt jeg ved drejer det sig om elektromagnetiske længde bølger med vektor=0. 

Med venlig hilsen
P T-J

Nikola Tesla (Serber men arbejdede i hovedsagen i USA 1856 - 1943,) eksperimenterede med mange ting. Hans hovedarbejder er om vekselstrøm (i skarp konkurrence med Edisons jævnstrøm) og elektromagnetiske bølger.

Nikola TeslaHans interesse med de elektromagnetiske bølger var at skabe et energiforsyningssystem uden ledninger, og det lykkedes også på en vis afstand at få en lille elektromotor til at køre med energiforsyning fra de elektromagnetiske bølger. Han interesserede sig ikke for kommunikation. Det gjorde Marconi dog, og han benyttede en del af Teslas ideer til sine sendere.

Vi har ikke fundet seriøse henvisninger til, at han arbejdede med skalare bølger. Der findes derimod en del mindre seriøse spekulationer, som desværre ikke kan bekræftes.

Elektromagnetiske skalare bølger findes ikke i det tomme rum (eller i luft, eller i dyrepelse). Det findes kun inde i et metal, hvor der faktisk kan eksistere skalare elektromagnetiske bølger, nemlig de såkaldte plasmasvingninger. Det er svingninger i potentialet (eller elektrontætheden, om man vil), og er som sådan skalare bølger. Svingningernes frekvens er typisk adskillige hundrede Terahertz. Det er muligt at anslå plasmasvingninger i et metal, men disse forsvinder efter ganske kort tid (brøkdele af millisekunder) og metaller er efterfølgende blevet en smule varmere. Der er ingen langtidseffekter, som vil kunne påvirke lus og lopper.

I et metal kan der også anslås transversale bølger, som er mere at sammenligne med almindelige vektorielle lysbølger. De kan dog kun propagere i metallet for frekvenser højere end plasmafrekvensen.

Man kan sagtens anslå og detektere plasmasvingninger, og der er avancerede anvendelser i forbindelse med detektion af nanometer store emner anbragt på metallets overflade.

Der er en enorm seriøs litteratur om plasmasvingninger og deres anvendelser. Se fx wikipedia under emner som 'plasma oscillations', 'plasmons' og 'surface plasmon resonance'.

Med venlig hilsen
Per Hedegård professor
Malte Olsen