14. september 2008

Jordens undergang

Spørgsmål til brevkassen om eksperimentet med verdens største partikelaccelerator LHC i CERN ved Genève i Schweiz. Læs en artikel om emnet her: http://www.nbi.ku.dk/nyheder/sorte_huller_og_jordens_undergang/


Hej Malte
Siden jeg første gang hørte om projektet LHC, har mit spørgsmål ikke været om hvorvidt jorden ville klare sig. Derimod hvad forsøget er til for, et meget simpelt Hvorfor?

Hvad kan menneskeheden videre hen bruge dette eksperiment til, ud over at få stillet en vis nysgerrighed. Der bliver brugt en masse penge, samt en hel planet med menneskeliv i et absurd forsøg, hvor man ikke er 100 % sikker på om resultatet er truende for alt liv på jorden.

Computergenereret billede der viser placeringen af den 27 km lange LHC tunnel (i blåt) ved den schweizisk-franske grænse.

Så hvad kan forsøges bruges til videre hen? Burde tiden og pengene ikke bruges til noget, der kunne påvirke os mennesker mere positivt?

Jeg har prøvet at søge svar andre steder, men der er ingen der kan give mig de svar jeg søger, så håber du kan hjælpe :)

Hej Malte
Som de fleste danskere har jeg ingen faglig baggrund inden for atomfysik, hvilket uden tvivl vil præge mit spørgsmål vedr. det meget aktuelle forsøg i cern.

Jeg ønsker blot en forklaring på, hvorfor følgende (eller lignende) scenarie ikke kan forekomme.

Man sender tusindvis(millionvis?) af partikler i kollision mod hinanden millioner af gange i sekundet vel vidende, at der kan opstå sorte huller i atomare størrelser.

Når man iagtager sporene efter en sådan kollision, ses det at partikler springer i alle retninger og under tiden rammer nye partikler osv.

Luftfoto af CERN lige uden for Genève, med Jura-bjergene i baggrunden.

Med tanke på frekvensen, man foretager kollisionerne med, er det (ialt fald for mig) let at forestille sig, at et atomart sot hul kan opnå kontakt med andre partikler i den konstante partikkelstrøm og således opnå masseforøgelse og dermed varig eksisstens. (hvilke foranstaltninger har man iøvrigt truffet, hvis en sådan situation skulle opstå?)

At bruge det faktum; at et kunstigt sort hul vil forsvinde i løbet af en mikroskopisk brøkdel af et sekund, som forsikring mod at ovenstående situation skulle opstå, er det samme som at påstå, at ingen nogensinde vil vinde i lotto eller at livet aldrig er opstået.

Efter at have opnået varig eksisstens kan jeg tænke mig at hullet, med eller uden elektrisk ladning, kan trække sig hen til væggene i rørene. i den situation er det vel bare et spørgsmål om sekunder, før vi er væk.

Kan du forklare mig, hvorfor den situation, jeg har skildret her, ikke kan forekomme?

Med venlig hilsen
RB 


Hejsa RB
Først vil jeg sige, at jeg syntes jeres site er vældig interessant og spændende, så der skal i have stor ros.

Jeg har spørgsmål vedr. big bang forsøget som er igang lige nu, der har jo været stor snak om omtale om at jordens undergang og sorte huller, mit spørgsmål er så: (Går jorden under eller er det bare tom snak), kan det på nogen måde lade sig gøre at vores klode er i fare.

Når man ikke har meget forstand på fysik kan det være svært og forholde sig til at den skriven og snak der har været om jordens undergang.

Rigtig mange skolebørn er også bange fordi de ikke kan forholde sig til hvad der sker.

Dem som har spået at jorden ville gå under, var det d. 10 da forsøget startede eller er det først når protomerne koliderer.

Jeg håber derfor i vil give mig en god forklarring så jeg kan få ro i sjælen, for jeg er meget bekrymret og bange for forsøget.

Venlig hilsen A.

Jeg vil først henvise til følgende nedenfor:

  • Går verden under på onsdag
  • Large Hadron Collider og sorte huller
  • Mini Big Bang
  • Gentages Big Bang
  • Samt også fra NBI's side

http://www.nbi.ku.dk/nyheder/sorte_huller_og_jordens_undergang/

Det er altså faktisk et emne, der er behandlet her i "spalterne". Der er foretaget meget grundige vurderinger før man laver et sådant forsøg, det er sket flere steder i verden, hvor man har acceleratorer. Resultatet af disse vurderinger er, at forsøget ikke vil få jorden til at gå under.

kontrol af elektronik på LHC dipole magnet.

Set fra mit bord ligger mulighederne for at mennesket får jorden til at gå under eller i det mindste udrydder sig selv enten i en generel atomkrig, hvor vi har kapaciteten til at udrydde mennesket og de fleste pattedyr eller en biologisk katastrofe eller krig.

På længere sigt kan vi klare at få udryddet os selv ved forurening, vor vilde brug af alle ressourcer, nedsættelse af forplantningsevnen med tilsætningsstoffer, klimakatastrofer osv., altså noget vi allerede kan eller er godt i gang med i dag (uden at det giver så store overskrifter). Vi gør en mængde ting, som ikke overvejes ordentligt af nogen, netop dette forsøg er problemet behandlet dybtgående.

Når det er kommet så meget frem, er det bl.a. fordi der er overskrifter i det, og det stiller ikke ubehagelige krav til os selv om bedre brug af ressourcer etc. at forholde sig til det.

CERN hvor forsøget foregår, er et samarbejde imellem de Europæiske lande og en lang række af de større  lande udenfor Europa. Alle betaler til forsøgene, og den pris der anføres i avisen, er den samlede indsats. Acceleratoren skal bruges til en række andre forsøg end det omtalte, flere er allerede stillet op og klar, andre er under planlægning og konstruktion. Der vil komme flere.

Det er et generelt forskningsapparat, som antageligt vil komme med en lang række interessante resultater i de kommende år. Se også CERNs hjemmeside: http://public.web.cern.ch/public/

At forøge menneskehedens viden og forståelse af naturen, hvordan universet er opstået, hvordan livet er opstået, viden om universet er dybt interessante spørgsmål, som jeg ser det. Vedrørende de økonomiske bekymringer, det er småpenge f.eks. i forhold hvad der bruges i verden på militær, forsvar, politi osv.

Den sidste LHC dipole magnet nedsænkes

Videreudvikling af vor viden giver iøvrigt næsten altid pengene tilbage i form af forbedret forståelse og teknologi, så økonomien på langt sigt er næppe afgørende, det skal nok give "overskud" i økonomisk henseende.  

De sorte huller vil ikke blive behandlet mere her på siden med mindre der kommer helt nye synsvinkler eller informationer.

Med venlig hilsen
Malte Olsen