28. oktober 2011

Signaler med mere end lyshastighed (CERN)

Hej Niels Bohr Institutet
Tænkte på, om I kunne give mig en uddybende forklaring på, hvorfor CERN-forsøget - hvor neutrinoer (muligvis) har opnået en hastighed større end lysets - er i modstrid med Einsteins relativitetsteori.

Og er det både i modstrid med den specielle OG den generelle teori?

Med venlig hilsen
M T

 

Signaler med mere end lyshastighed (CERN)

Der er to postulater i den specielle relativitets-teori:

1) Alle "inertial-systemer" (dvs koordinatsystemer i jævn retlinet bevægelse) er ækvivalente, dvs. de  samme naturlove skal gælde uændret i alle.

2) Lysets hastighed er den samme i alle inertial-systemer.

Konsekvenserne af disse postulater er blevet afprøvet og passer hidtil (indtil CERN -til- Grand Sasso neutrino eksperimentet) med meget stor præcision.

Fotografi af bjern i Grand Sasso Området

Grand Sasso Området

Een konsekvens af postulaterne er at intet signal indeholdende information kan sendes fra punkt A til punkt B med en fart større end lysets. Det ville nemlig give mulighed for at bytte om på tidsrækkefølgen af årsag og virkning og dette ville bestemt ikke være godt for en rimelig opfattelse af verden. Det er imidlertid dette som neutrino eksperimentet sætter spørgsmålstegn ved.

Det skal siges at Grand Sasso eksperimentet er i modsætning til de neutrinoer som kom fra supernovaen i den store Maggelanske sky i 1987. De kunne allerhøjst være en milliardenedel hurtigere end lyset, mens

Grand Sasso folket ser en forskel på et par hundredetusindedele. Derfor hælder de fleste fysikere til at der må være en uforstået fejl i Grand Sasso. Det gør Grand Sasso folket også selv, men de kan ikke finde fejlen.

I den generelle relativitetsteori er der ingen forskel. Denne er bare en udvidelse af de to postulater til systemer i *ujævn* bevægelse - eller helt ækvivalent til systemer placeret i et stært tyngdefelt.

Bedste hilsner
Peter Hansen