18. juni 2010

Er det sandt, at der findes et plastma der er hurtigere end lysets hastighed?

Hej Spørg om Fysik
Jeg har et spørgsmål ang: Lyset hastighed. Jeg har læst at tyske forskere påstår, at de har sat hastigheden på lyset hastighed op. På de såkaldt fotoner - er det rigtigt?

Jeg mener / - er sikker på, at der allerede findes et plastma, der i korte øjeblikke er hurtigere end lyset hastighed. Er det ikke korrekt?

Med Venlig Hilsen
O A

I dag er lyshastigheden defineret til c = 2,997 924  58 * 108 m/s i vakuum. Sammen med sekundet som er defineret ved en atomar svingning, er meteren så fastlagt.

Hvis man måler lyshastigheden og får en værdi der er ændret i forhold til tidligere, er det altså meteren, man må revidere. Lyshastigheden er hastigheden af elektromagnetiske bølger, som også er fotoner. Ifølge Niels Bohr må vi opfatte lyset som både fotoner og bølger samtidigt, for at forstå eksperimenterne.

Jeg har ikke læst om de målinger du angiver. Jeg finder det usandsynligt, at målinger skulle ændre meteren andet end med noget, der er efter sidste ciffer på tallet ovenfor. Før man afskaffede den gamle meter, og gik over til lyshastigheden og sekundet som udgangspunkt for meteren, forelå der en meget lang række meget præcise målinger. Man kunne tænke sig, at der blev fundet metoder, der kunne angive flere cifre, men næppe ændringer som kan ses på det nuværende tal.

Lyshastigheden i stoffer er derimod mindre end i vakuum, for synligt lys i f.eks. i vand 2,3 * 108 m/s, i glas omkring 2,0 * 108 m/s, naturligvis afhængig af glassort, i rutil omkring 1,15 * 108 m/s, det afhænger i stoffer også af bølgelængden eller frekvensen (bølgeligningen siger λ * f = c, hvor c er lyshastigheden i det pågældende stof, λ bølgelængden og f frekvensen) radiobølgelængder i vand omkring 33,3 * 108 m/s. Tilsvarende i ledninger (coaxkabler) udbreder f.eks. fjernsynsignaler sig i den anvendte plastik med omkring 2,0 * 108 m/s.

Ole Christensen Rømer

Ole Christensen Rømer

Relativitetsteorien siger, at signaler aldrig kan udbrede sig med større hastighed end lyshastigheden (som angivet ovenfor) i vakuum i et inertialsystem (f.eks. i forhold til jorden). Jeg har heller ikke hørt om forsøg, der skulle vise højere hastigheder for signaler i plasma. I alle tilfælde er vakuum lyshastigheden den højeste også i plasma.

Ole Christensen Rømer

Den første omtrentlige bestemmelse af lyshastigheden (lysets tøven) blev foretaget af den danske astronom Ole Christensen Rømer (Dk, 1644 - 1710) Ole Røhmer i. Det var en astronomisk måling, men på grund af datidens teknik og baggrundsviden, var den ikke speciel nøjagtig.

 

François Jean Dominique Arago

François Jean Dominique Arago

François Jean Dominique Arago

Præcise målinger på jorden blev foreslået af den franske fysiker François Jean Dominique Arago (Catalaner, 1786 - 1853), som på det tidspunkt var blevet blind, så målingerne blev gennemført af fysikerne Hippolyte Fizeau og Léon Foucault (som begge er berømte fysikere for deres egne fortjenester). 

Det er lidt interessant, at det er en blind mand, der finder på den første metode til lyshastighedsmåling på jorden. 

Men venlig hilsen
Malte Olsen