13. juni 2011

Hvordan dannnes dråber på en kold flaske?

Hej Spørg om Fysik
Hvordan dannes dråber i stuetemperatur på en sodavandsflaske som har været nedkølet?

Med venlig hilsen
B D

Atmosfærisk luft kan indeholde (iblandes) en vis mængde vanddamp. Mængden afhænger som den vigtigste parameter af temperaturen. Mængden af vanddamp, som luften kan indeholde, stiger med temperaturen.

Hårhygrometer

Hårhygrometer

Man kan måle den absolutte luftfugtighed, det er massen af vanddamp pr. kubikmeter luft. Den relative luftfugtighed er mængden af vanddamp. 

I virkeligheden partialtrykket (partialtrykket af vanddampen, som er det tryk vanddampen ville have ved samme temperatur, hvis den var alene i sin kubikmeter) i forhold til det mættede vanddamps partialtryk.

Resultatet måles normalt i %.

Til at måle vanddampindholdet i luften, luftfugtigheden, har man flere metoder. Den normalt mest præcise, er langsomt at afkøle en spejlende flade. I det øjeblik man har mættet vanddamp, man siger, at man er ved dugpunktet, vil der sætte sig dug på spejlfladen, og det er let at se, det kender de fleste fra spejlet i badeværelset, når man har været i bad.

Effekten af et vådt termometer i vind

Vådt og tørt termometer

 

Når man så kender den temperatur der lige akkurat giver dug, slår man op i en tabel, og kan så finde luftfugtigheden i den pågældende luftmasse, ved den temperatur luften havde.

Metode til at måle luftfugtighed 

En anden lidt simplere, men knap så præcis metode, består i at man har to ens termometre. Det ene er frit i luften, det andet er overtrukket med en "strømpe" af stof (en væge), som holdes dyppet ned i vand. Det første termometer viser lokaletemperaturen, det andet bliver afkølet af fordampningen fra vægen til dugpunktet (som før spejlet), idet fordampningen så er i ligevægt med vanddampindholdet i luften. Ved opslag i en tabel, kan man på den måde så finde luftfugtigheden. Det samme fænomen kender man også, når man har fået en våd skjorte på - så føles luften koldere på det våde område.

De fugtighedsmålere man bruger i hjemmet, kan være et affedtet hestehalehår, som er spændt ud, så længdeændringer kan ses på en viser. Et sådant hår ændrer længde efter fugtighedsgraden, og man sætter så en skala ud for viseren - normalt i %.

Er det en elektrisk måler, er der deri et stof, som kan optage og afgive vanddamp i ligevægt med luftfugtigheden. Man måler så modstanden, og den omsættes så til en fugtighedsgrad.

Fugtighedsmåling

Elektrisk fugtighedsmåler

Nu tilbage til din sodavandsflaske

Hvis flasken er så kold, at luften omkring flasken bliver overmættet med vanddamp, dvs. at et tyndt lag bliver så koldt, at der er for meget vanddamp i luften, vil det for meget vand udfældes som dug, og dernæst dråber på den kolde flade, indtil der er 100 % vanddamp i luften omkring flasken. Det er helt magen til den effekt man har, når jordoverfladen (biler og alt andet) på en klar kølig aften udstråler varme til rummet, afkøles og fladerne dækkes derfor med dug.

På meget tørre steder i ørkenområder mm., vil der derfor ikke nødvendigvis komme dug på en selv meget kold flaske, det kommer altså an på flaskens temperatur og dugpunktet.

Med venlig hilsen
Malte Olsen