24. juni 2008

Large Hadron Collider og sorte huller

Hej Malte

Large Hadron Collieder

Partikel-acceleratoren Large Hadron Collider (LHC)

Jeg har et spørgsmål vedr. Large Hadron Collider (LHC). Så vidt jeg kan forstå, så er det muligt, at denne partikel accelerator kan skabe små sorte huller (MBH - micro black holes).

Det lyder jo ret skræmmmende, da sorte huller så vidt vides sluger alt stof (også lys) inden for rækkevidde. Dvs. at man kunne forstille sig jorden inden for ganske kort tid ville blive opslugt af sådan en MBH. Men heldigvis er der jo så en teori der hedder Hawking Radiation, som skulle betyde at MBH'en ville fordampe stort set med det samme.

Men jeg kan forstå at der er nogen tvivl om denne teori overhovedet holder stik. Der er nogen der mener at teorien hverken er bevist eller observeret, og at nogle forskere stiller sig stærkt tvivlende overfor denne teori.

Hvis der bliver dannet MBH'er og teorien ikke er sand, kan det vel få dramatiske følger for vores planet?

Er det rimeligt at videnskaben udfører eksperimenter der sandsynligvis går godt, men i yderste konsekvens af en mulig usand teori som hverken er påvist eller observeret kan udslette vores eksistens?

En af mange hjemmesider om emnet:
http://www.lhcconcerns.com/


Med venlig hilsen
S N F

Det er ikke noget der ligger indenfor min specielle viden. Jeg har derfor bedt professor Jes Madsen fra Aarhus Universitet som arbejder med de store acceleratorer og som er specialist indenford disse forhold om at hjælpe med svaret.

Problemet har været meget nøje overvejet, men det stopper jo ikke de bekymringer, som kommer frem på nettet. Han mener, at det er bedst at man ser på kilderne til sikkerhedsovervejelserne. Han skriver:

Det bedste du kan gøre er nok at henvise til dels CERNs hjemmeside, specielt

hvor der dels er en kort gennemgang af problematikken, dels links til hhv amerikanske og europæiske "sikkerhedsrapporter" (jeg var selv med til at skrive den europæiske). Og til min artikel i Aktuel Naturvidenskab fra 2001 :

Hilsen Jes

Der forskes og undervises i højenergifysik i såvel Aarhus som på Niels Bohr Instituttet. En del af forskningen og undervisningen foregår også på acceleratorer i udlandet herunder en del på CERN.

Med venlig hilsen
Malte Olsen