7. januar 2009

Forbrændingstemperatur

Hej Spørg om Fysik
I disse juletider anvendes mange stearinlys og madolie omkring nytår. Hvornår bryder stearin i brand (hvornår smelter stearin og overgår til brandbare væsker og hvornår bryder stearin i brand?).

Man har hørt at et stearinlys er begyndt at brænde ukontrolleret når temperaturen er blevet for høj. Ved hvilken temperatur sker det.

Ved hvilken temperatur bryder madolien i brand. Er det omkring ca. 250 grader som ved fx dieselolie eller er den højere? Jeg kan ikke se det på emballagen.

Med venlig hilsen
F I

De følgende data er meget omtrentlige, da de stoffer der spørges om, ikke er helt veldefinerede kemisk, og deres egenskaber ligger derfor kun indenfor visse grænser.

StearinlysEmnet er i øvrigt i høj grad kemi mindst lige så meget som fysik. Stearinlys er mange ting, der kan være tale om andre fedtstoffer eller blandinger (paraffin f.eks.).

Smeltepunktet for ren stearin 

Hvis man tager ren stearin, som normalt er en blanding af palmitinsyre (C16H32O2 ) og stearinsyre (C18H36O2 ), har stearinsyren smeltepunktet 69 ⁰C og flammepunktet 113 ⁰C, kogepunktet er 361 ⁰C, palmitinsyre smeltepunkt 63-64  ⁰C, og kogepunkt 339-366  ⁰C.

Det fremstilles ofte fra naturprodukter i form af såvel animalske som vegetabilske fedtstoffer. Tilsvarende for paraffin som ikke er noget helt veldefineret stof, smeltepunkt 45 - 65 ⁰C, flammepunkt 109 ⁰C, kogepunkt > 370 ⁰C. Det fremstilles normalt som et jordolieprodukt.

Paraffin bruges en del i "stearinlys", når man kan købe 30 - 50 fyrfadslys for 30 til 40 kr., er det normalt det billigere paraffin.

Smeltepunkt for madolier 

Madolie kan også være mange ting - ofte raffineret rapsolie (men også oliveniolie, solsikkeolie, druekerneolie, palmin osv. Mange har nogenlunde ens data, fordi de er udvalgt, med henblik til anvendelse til de samme processer), som heller ikke altid har nogen helt veldefineret sammensætning.

Smeltepunktet for ren raffineret rapsolie er omkring -10 ⁰C, flammepunkt omkring 220 ⁰C, antændelsestemperatur ca. 250 ⁰C, er det koldtpresset er data lidt anderledes, men i samme områder. Ønsker man præcise data på det produkt, man anvender, kan man henvende sig til producenten eller importøren, som kan skaffe en kemikaliebrugsanvisning, hvor sådanne data normalt findes i den sidste del (for netop det produkt).

Undgå slukning af paraffin og olier med vand

Opvarmer man et brændende stearinlys (paraffinlys) til flammepunktet (f.eks. et fyrfadslys), begynder det at brænde fra hele overfladen, og sender store flammer op. Søger man så at slukke det med vand, slynges den varme stearin udad ovenpå vandet, og man får en ildkugle idet vandet koger, og bliver til damp og udvider sig voldsomt.

Kommer man i den situation, skal man i stedet søge at kvæle ilden, f.eks. med et grydelåg. Det samme gælder alle andre olier og fedtstoffer, som kommer i brand. Naturligvis kan man slukke med kulsyreslukkere eller pulverslukkere, men vand vil altså normalt være direkte farligt.

Rapsolier og spiseolier 

Rapsolien er en af de planteolier, som man kan anvende såvel til fyring i hjemmet som til dieselmotorer. I fjernvarmeværker og til fyring i eget hjem er der, så vidt jeg kan se, ikke nogen afgift på olien.  

Viskositeten (hvor tyktflydende olien er) afhænger meget af temperaturen, og rapsolie er ved f.eks.0 ⁰C langt mere tyktflydende end diesel (omkring 10 gange i den skala man normalt anvender), så det kræver særlige brændere til oliefyr (spildoliebrændere) og særlig indretning af motoren i dieselbiler (pris 15 - 20 000 kr.). Der skal bl.a. en varmeveksler, nye dyser og en række regulerings- og måleinstrumenter indbygges. Desuden skal der betales afgift som til staten af olien som "svovlfattig dieselolie", så der er kun en håndfuld biler her i landet, som er ændret.

Nogenlunde det samme gælder de øvrige spiseolier, der er forskelle på smelte og flammepunkter mm., men ikke voldsommer forskelle, og de fleste er tyktflydende. Man kan så også arbejde med forskellige blandinger af olier og diesel, men det vil blive for omfattende at gå i gang med her.

Med venlig hilsen
Malte Olsen