18. december 2008

Jordrotation, flyvere og tyngdekraft

Kære Spørg om Fysik
Hvis man flyver direkte mod jordens rotationsretning, vil man så nå sit bestemmelsessted hurtigere, eller har jordens tiltrækningskræft en rolle at spille i denne sammenhæng?

Med venlig hilsen
K B H 

Svaret må være, at hvis man er inde i en almindelig flyver i atmosfæren, så kan man ikke se nogen effekt, da farten af flyveren er sat af dens aerodynamiske egenskaber, luftens egenskaber og flyets motorkraft. Dét at flyve er jo netop at bevæge sig i forhold til Jorden.

Er man derimod i et rumskib, der flyver forbi ude i verdensrummet med en fart uafhængig af Jorden, så vil man kunne sige, at der er en sådan effekt.

Indirekte er der dog en meteorologisk påvirkning, idet de store overordnede vindsystemer i en vis forstand afspejler Jordens rotation. Feks er der områder med overvejende vestenvinde og andre steder overvejende østenvinde. Og disse vil henholdsvis bremse og speede op ved flyvninger mod vest. 

Dette var baggrunden for opdagelsen af de stærke jetstrømme, der findes i den øvre troposfære. Og det opleves dagligt, når piloten på et fly ikke via motorkraft kan kompensere for stærke modvinde.

Med venlig hilsen
Aksel Walløe, lektor