05. april 2011

Produktion af kuldioxid, CO2

Hej Spørg om Fysik
Jeg har længe gået med et par tanker og spørgsmål, efter at have set et program på National Geographic Channel, hvor de laver metangas ud af gylle. De brugte metangassen til en korntørrer, i stedet for at bruge penge på olie. 

Mit spørgsmål går på: ved afbrænding af metangas, skaber det så ikke også CO2 ligesom benzin og kul, eftersom metangas jo er en del af dagens CO2 problem?

Med venlig hilsen
s h

 

Det er rigtigt, at en meget stor gruppe forskere mener, at verdens klima påvirkes alvorligt af den CO2 vi producerer, og at der er mulighed for en alvorlig vandstandsstigning og mange andre problemer.

Biogasproduktion

Al normal forbrænding producerer CO2. Det gælder også mennesker og dyrs forbrænding, hvor en stor del af den mad vi spiser, forsvinder igennem lungerne som CO2. Det gælder også al afbrænding af kul, olie, naturgas, træ osv. vi foretager.

Man deler det vi brænder i to grupper:

1. Fossilt brændsel - det er f.eks. kul, olie og naturgas. Det er stoffer der har været bundet i jorden i måske millioner af år, som vi nu slipper løs, de forøger stort set CO2 indholdet permanent - altså også på længere sigt.

2. Træ, gas fra Gylle og andre organiske substanser, halm etc. De forøger naturligvis også CO2 indholdet i atmosfæren, men ideen er, at man dyrker det til forbrænding, og at CO2 -en så bindes i den tilsvarende mængde nyt korn, nye grise, ny halm, nye skove etc.

Man tænker sig altså, at man på den måde kan lave en balance situation, hvor der produceres CO2 og en tilsvarende mængde bindes i nyt brændbart materiale. Det er en vedvarende energi model.

 

 

I denne sammenhæng er det ikke ligegyldigt, hvor vi får vores føde fra. F.eks. producerer husdyr meget CO2 , i modsætning til de planter vi kunne spise. Planterne bruger jo CO2 , så husdyr er en meget uøkonomisk metode at få mad på i denne sammenhæng. Kvæg producerer også en anden skadelig drivhusgas, nemlig metan, op til ca. 250 - 500 l pr. dag (svarende til ¼ - ½ l fyringsolie) - det er over 25 % af det metan, der produceres i mange lande. I Danmark giver kvæg over 100 000 Tons metan pr. år.

Metan står for imellem ¼ og 1/3 af drivhuseffekten. En bøf på et kg har igennem det pågældende kreaturs levetid desuden givet anledning til produktion af ca. 25 kg CO2 - så vi skal over til grønsager, og væk fra det røde kød, hvis vi rigtigt vil spare på CO2

Vores problem er altså komplekst. Der skal mange faktorer i spil, hvis vi ønsker at mindske udledningen af CO2 - og der skal træffes nogle vanskelige beslutninger. De langsigtede løsninger er vedvarende energi som solfangere, solceller, vindmøller, jordvarme, vandkraft, bølgeenergi (når vi finder ud af hvordan det bedst udnyttes). Atomkraft giver for så vidt heller ikke CO2, men der kan som bekendt være andre problemer forbundet med det.

Man har arbejdet med at lave fusion i ca. 50 år (brintkraft som f.eks. i solen). Det giver også mindre mængder af radioaktive stoffer (dele af selve reaktionskammeret), men kan på ingen måde sammenlignes med atomkraftværker i mængder og i farlighed, og med de modeller vi i dag forestiller os, kan det ikke "smelte ned", det går bare i stå. Det kan i dag ikke indgå i vores planlægning, bl.a. fordi der endnu ikke er kommet et egentligt teknisk gennembrud, som kan gøre denne energikilde til en brugbar mulighed.

Med venlig hilsen
Malte Olsen