05. februar 2008

Mulighed for vand og liv på mars

Projektopgave
Sp.: Vi er nogle elever fra Hestlund Efterskole. Vi har projektuge om vand på Mars, og vi har nogle spørgsmål vi håber I vil svare på.
 
Sp.: Hvad har man fundet ud af med hensyn til Vand på Mars?
 
Målinger vha. neutronspektrometre og gammaspektrometre på 2001 Mars Odyssey (Odyseen) har vist, at der er (relativt store mængder) brint tilstede meget tæt under overfladen (i den første meter) på Mars i områder nær kalotten på nordpolen. Der er også nogle få procent brint nogenlunde jævnt fordelt i store dele af Mars-overfladen helt til ækvatoriale områder.
 
Sp.: Hvad vil det betyde for kristendommen?
Det kan jeg ikke sige ...
 
Sp.: Vil der komme mennesker på Mars?
Ja, det vil der nok, men det kommer sikkert til at tage nogle ti-år endnu.
 
Sp.: Tror I ansigtet på Mars er skabt af et væsen eller er det rene tilfældigheder?
Der er ikke noget "ansigt". Gode billeder optaget med Mars Global Surveyor har vist,
at det var en kombination af Viking-kameraets dårlige opløsningsevne og et "heldigt"
optagelsestidspunkt, der fik det ikke særlig specielle bjerg til at ligne et ansigt.
 
Sp.: Tror I Jordens/Egyptens pyramider og Mars' har noget at gøre med hinanden?
Nej.
 
Sp.: Kunne der have været liv på Mars før meteorangrebet for 15 mio. år siden?
Det sidste større "angreb" fandt vist sted for ca. 65 millioner år siden. Men det ser ikke ud til at der er sket globale omvæltninger på Mars i den periode, så sandsynligheden for liv på Mars dengang har nok været nogenlunde som nu.
 
Sp.: Tror I der kunne have været vand i de store kløfter på Mars?
Det ser det faktisk ud til at der har - i det mindste i en periode. Det er fundet noget, der på billeder ser ud som sedimenter i bunden af de store kløfter. Det tyder på, at der har stået vand der i nogen tid.
 
Vi håber I vil besvare disse spørgsmål, så godt I nu kan, inden onsdag aften.
 
På forhånd tak L, J & M

Lektor Morten Bo Madsen