19. marts 2009

Er der skyer på Uranus

Hej Spørg om fysik 
Jeg er i gang med at skrive en fysikrapport om Uranus, men der er en ting der gør mig lidt forvirret. Jeg håber I kan hjælpe mig.

Jeg har læst om Uranus flere forskellige steder, men der er åbenbart uenighed om hvorvidt Uranus har skyer eller ej. Jeg ville høre hvilken effekt skyer da ville have på Uranus, og ja, om Uranus har et skylag?

Jeg håber I kan svare mig. På forhånd tak! 

Med venlig hilsen 
A

Atmosfæren består af 83 % brint (i atmosfæren findes også atomar brint), 15 % helium og 1,9 % metan, så er der spor af ammoniak, etan, acetylen, kulilte, vand og svovlbrinte. 

Der er 5 af månerne, der er store: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, dertil kendes 27 mindre, desuden er der to ringe, som slingre i forhold til planeten. Det er en gasplanet. Dybt nede er der vand og kernen består af flydende eller faste væsker som vand, ammoniak mm. Den bedømmes til ikke at have nogen egentlig overflade. Uranus udstråler kun meget lidt varme omkring 6 % mere end solen indstråler eller ca. det halve af jorden pr. kvadratmeter.

Uranus ringe
Metanet i atmosfæren giver Uranus den blålige farve, idet metan absorbere rødt lys, så kun de blå farver reflekteres til os. Den er i centrum koldere end de andre tilsvarende planeter omkring 6 700 ⁰C, til sammenligning Jupiter ca. 39 000 ⁰C og Saturn ca. 18 000 ⁰C. Omrøringen i atmosfæren fra det varme indre er altså meget mindre end ved de to andre planeter.

Man kan ane ekstremt svage skybånd med båndstruktur, man de er langt mindre udprægede, end de to andre gasplaneters på grund af den lavere kernetemperatur. Der er i den sammenhæng også observeret storme som på de andre gasgiganter (op til 900 km/h).

Der er vind ved ækvator på 50 - 100 m/s aftagende imod 0 ved ±20 ⁰. Ved 40 ⁰ når vindhastighederne så op på 150 - 200 m/s i den modsatte retning men når igen 0 m/s omkring polerne. 

Uranus med ringe og skyer
Ud over observationer fra jorden specielt i 2004 af Keck-observatoriet på Hawaii med avanceret optik, er Uranus observeret af Voyager 2 i 1986 fra en afstand af 81 800 km og Hubble rumteleskopet i 1990.

Uranus sorte plet

Billeder fra NASA især voyager 2.

Uranus er den 7 planet indefra omkring solen

Den blev opdaget i 1690 af John Flamsteed [GB, 1646 - 1719]. William Herschel [født D, arbejde GB, 1738 - 1822] var den første som opdagede, at det drejede sig om en planet i 1781. Det er den første planet, der blev opdaget i nyere tid, resten kendtes fra antikken.

Den er 19,2 gange længere væk end Jorden eller 2,875*109 km. Massen er 9,5 til 14, 5 gange Jordens masse dvs. 8,67*1028 kg. Den har en ækvatorradius på 25 559 km, hvor jordens er 6 378 km dvs. den 3 største planet i solsystemet, dens middeldensitet er 1,20 t/m3 hvor jordens er 5,52 t/m3, siderisk omløbstid om solen 83,75 år, den roterer (baglæns i forhold til vores omløbsretmimg) på 0,718

døgn eller 17,24 timer. Dens rotationsakse ligger næsten vinkelret på omløbsplanen, idet vinklen er 97,9 ⁰, set fra os ligger den altså nærmest ned på siden. Det betyder, at den nordlige og den sydlige halvdel på skift bestråles af solen i løbet af på skift 42 Uranusår med 42 års sol og derefter 42 års mørke. På grund af afstanden er energien den modtager pr. kvadratmeter i form af solstråling 370 gange mindre, end den vi modtager på Jorden, så der er koldt. Middeltemperaturen er -224 ⁰C eller 49 K dermed den koldeste planet i solsystemet. På trods af at den pol der vender imod solen modtager meget mere solenergi end ækvator er der varmest ved ækvator af ukendte årsager. Der er et ret kraftigt og usædvanligt formet magnetfelt, idet magnetfeltets centrum, ikke falder sammen med planetens centrum. 

Med venlig hilsen
Malte Olsen