30. november 2011

Hvor bliver varmen i universet af?

Hej Spørg om Fysik 
I universet foregår der hele tiden irrreversible og entropiskabende processer (f.eks. stjerner der dannes, brænder op og dør). Hvor blive den varme af - og kan der være en sammenhæng mellem denne varme og de 2.7 grader kelvin, som måles overalt i universet.

Kan det være en ligevægtstemperatur mellem denne varme og afkøling, der skyldes Universets udvidelse?

Jeg ved udmærket godt, at de 2.7 grader forklares som resterne af de enorme temperaturer fra BigBang. Men hvor er så det bidrag, der kommer fra opvarmningen?

Med venlig hilsen
O L

Stjerner, støv og gas udsender lys, som selvfølgelig bidrager til at varme Universet op. Men for hver foton, der udsendes fra stjerner, gas og støv, er der i Universet i gennemsnit ca. 100 fotoner fra baggrundsstrålingen.

Den kosmiske baggrundsstråling

Derfor betyder lyset fra stjerner, gas og støv næsten ingenting for Universet som hele. Derfor er det baggrundsstrålingens temperatur, der bestemmer Universets temperatur. 

Lokalt kan det derimod have stor betydning, f.eks. skal vi på Jorden være vældig glade for Solens opvarmning!

Med venlig hilsen
Kristian Pedersen