15. april 2008

Kan sorte huller eksplodere?

Kære Malte Olsen.
Jeg har med meget stor interesse læst indlæg om sorte huller på jeres hjemmeside og jeg har følgende spørgsmål:
Man har åbenbart formodninger om, at sorte huller muligvis kan eksplodere - spørgsmål:

1. Kan man beregne hvor stor en vægtfylde det tungeste emne max.(en eller anden form for grænseværdi) kan have før det kollapser/eksploderer - f.eks. et sort hul.

2. Ved man hvor stor en masse der i vores univers - man kunne måske forledes til at tro at grænseværdien for kollaps af det max. sorte hul er lig med massen af vores univers plus/minus al informationen der rummes i vores univers.

Med venlig hilsen
P E P

Man kan regne ud, at hvis et legeme (for eksempel en stjerne) vejer mere en omkring 1.4 gange solens masse (Msol = 1,989 * 1030 kg, 30 nuller), så kan det blive til et sort hul. Det er simpelthen fordi tyngdekraften så bliver tilstrækkelig stor.

Billedkilde: Wikipedia.org

Sorte huller kan ikke umiddelbart "eksplodere". Der er dog en mekaniske, kaldet Hawking stråling, som kan få sorte huller til ganske langsomt at henfalde. Det viser sig dog, at store sorte huller som har en masse større end en solmasse, har en hysterisk lang henfaldstid - det bliver næppe muligt at måle effekten de næste mange år. Hvis der fandtes super-små sorte huller, så kunne de i princippet henfalde hurtigt, men vi har ikke umiddelbart nogle gode modeller, der kunne forklare, hvorfor sådanne små sorte huller skulle eksistere (og vi har aldrig observeret små sorte huller).

Vi ved, at vores mælkevej vejer omkring 1012 solmasser, altså omkring 100 milliarder solmasser (ca. 1042 kg, 42 nuller). Der er vel omkring 1011 galakser i universet, så umiddelbart ser det ud til, at der kunne være masse nok til hysterisk mange sorte huller i hele universet.

Vi har målt massen af forskellige sorte huller. F.eks. i vores egen Mælkevej's centrum, ligger der et sort hul - det har vokset sig til omkring 3 eller 4 millioner solmasser. I en anden galakse (en elliptisk galakse) har man målt et sort hul med omkring 3 milliarder (altså 3*109) sol-masser. Vi forstår derfor, at der er sorte huller med vidt forskellige masser rundt omkring i universet.

Ved Kosmologi - Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Instituttet forskes og undervises i bl.a. "mørkt stof" og i sorte huller

Med venlig hilsen
Steen Hansen, lektor