21. januar 2010

Solsystemets sammensætning

Hej Spørg om Fysik

Jeg har et spørgsmål om Solsystemets sammensætning.

Solen består af 74% H og 24% He, d.v.s. samme fordeling af grundstoffer som lige efter Big Bang. Da solen og planeterne er dannet af samme nebula, og planeterne indeholder grundstoffer, som er dannet af flere generationer af stjerner, hvorfor har solen så denne sammensætning?

Med venlig hilsen
C L

Ved Big Bang blev der kun dannet lette grundstoffer, dvs. brint (H), helium (He), lithium (Li), berylium (Be) og bor (B).

Mange af grundstofferne tungere end H, fra He op til jern (Fe) og Nikkel (Ni), dannes ved kerneprocesser (fusion) i stjerners indre. De endnu tungere grundstoffer dannes ved såkaldt neutronindfangning i stjerners sene udviklingsstadier (s-processer) og i forbindelse med supernovaeksplosioner (r-processer).

Der er således sket en forøgelse af He indholdet og indholdet af tungere grundstoffer i Universet siden Big Bang. De seneste analyser af Solens kemiske sammensætning når frem til 73,9 % H, 24,9 % He og 1,2 % tungere grundstoffer (vægtprocent). Det debateres dog om indholdet af tungere grundstoffer er 1,2 % eller 1,7%.

Med venlig hilsen
Jens Viggo Clausen