08. marts 2010

Nattens udstrækning

Hej Spørg om Fysik
Jeg har tit undret mig over hvorfor nattens udstrækning ikke fordeler ligeligt på begge sider af midnat? Jeg mener, at går solen ned kl.19:00 (5 timer før midnat), bør den stå op kl. 05:00 (5 timer efter midnat).

Med venlig hilsen 
T B

Det korte svar er, at 'solens midnat' ikke altid er kl. 24 bl.a. på grund af, at vi har sommertid (midnat er da 1 time senere).

Hvis vi nu ser på dagens længde i stedet for: den 25. sept. i København i år står solen op kl. 7:02 og går ned kl. 18:59.

Den dag står solen højst på himlen kl. 13:01 dvs. ikke kl. 12:01 på grund af, at vi har sommertid. Hvis vi ikke brugte sommertid, skulle det således have været kl. 12:01.

Hvis vi nu fører almanakken tilbage til normaltid, så skulle der stå, at solen står op kl. 6:02 og går ned kl. 17:59. Den dag står solen højst på himlen kl. 12:01 (ifølge Almanakken). Forskel på længden af for- og efter middag er altså 1 minut. Det kan godt være pga. en så kaldt "afrundningsfejl".

Så er der en række andre faktorer som spiller in ved andre årstider: Jordens bane er elliptisk dvs. hastigheden er ikke jævn under årets gang.

Foruden den daglige bane fra øst til vest så beskriver Solens projicerede bane på himlen i løbet af året derfor et 8-tal.

Med venlig hilsen
Birgitta Nordström