15. februar 2011

Findes der lyde i rummet?

Hej Spørg om Fysik
I forbindelse med et projekt, hvor vi gerne vil anvende lyde fra rummet, skal vi høre om der overhovedet findes lyde i rummet?

Eller er det kun ved mødet med menneskeskabte medier, såsom eksempelvis radiobølger eller andet?

Findes der nogle optagelser med lyde fra rummet (stjerner, planeter..)? 

Med venlig hilsen | Best regards
J K K

Udenfor jordens atmosfære er der tæt ved vakuum. Lyd er noget som udbreder sig i faste stoffer, væsker eller gas, det drejer sig om, at lyden flytter atomer eller molekyler, så der sker en udbredelse i form af en bølgebevægelse.

Det kan ikke lade sig gøre i vakuum, så det korte svar på spørgsmålet er, at der ikke er lyde i rummet.

På den anden side er der elektromagnetiske bølger, dvs. lys, røntgen, radiobølger osv., som kommer til os fra rummet. Akkurat som almindelige radiobølger kan disse signaler omsættes til lyd i en højttaler. Hvad man hører, kommer lidt an på hvordan man omsætter det, men jo, der er en art lyde.

Prøv med en PC som har højttalere eller hovedtelefon, at gå ind på:

Vælg spacesounds, klik på hvorfra du ønsker at høre signaler (planeter osv). Der kommer så et billede, hvor man skal klikke på en flytbar firkant, der viser området, hvorfra lydene kommer. Når man er træt af at høre på Saturn f.eks., er der en back forneden i højre hjørne.

Radioteleskoper

Man kan finde andre hjemmesider ved at søge på google med ordet spacesound.

Hvilke lyde kan man så høre? 

Hvad er lydene så, det er som på solen voldsomme elektromagnetiske processer, på planeterne elektromagnetiske fænomener som lyn og tilsvarende. Det eneste vi direkte kan observere er stjerner, hvis lys ikke er konstant, de laver så normalt også støj i dele af det elektromagnetiske spektrum.

Der er også en baggrundsstøj fra universet se f.eks. spørgsmålet "Hvor skete Big Bang?"

Signaler fra rummet modtages normalt med radioteleskoper. De findes mange steder i verden og store dele af himlen afsøges af astronomerne i de frekvensområder hvor atmosfæren har "vinduer" (hvor de elektromagnetiske bølger kan nå jordoverfladen og ikke stoppes af atmosfæren). Der er flere astellitter i kredsløb som kan modtage signaler bl.a. hvor der ikke er "vinduer".

Der eksisterer et projekt der hedder SETI som lytter ud i rummet for at finde eventuelle intelligente signaler, prøv også at søge på det.

Med venlig hilsen
Malte Olsen